GDPR-StartONG

Consimțământ GDPR

Subsemnatul/a declar prin prezenta faptul că sunt de acord cu prelucrarea și înregistrarea datelor mele cu caracter personal (numele, imaginea și vocea) în mod gratuit de către PUR SI SIMPLU VERDE , o Asociatie constituită şi funcţionând în conformitate cu prevederile legii din România, având sediul social  în Bucuresti , strada Bld.Ferdinand I , nr. 138 , sector2 , inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor, aflat la grefa Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti , in baza incheierii din data de 02.12.2020, pronuntata in dosarul NR.24115/300/2020(488/PJ/2020) ,  cod unic de înregistrare 43498554 (denumite în cele ce urmează “Aplicantul Start ONG ”) și de către Asociația Act For Tomorrow, cu sediul social în Călărași, Nr. de Ordine în Registrul Asociațiilor 13/AS/2018, Cod Unic de înregistrare 40019649, reprezentată prin Coșuleanu Andrei (denumită în cele ce urmează „Asociația program Start ONG” ) în cadrul tuturor activităților/raportărilor/și nu numai, derulate în cadrul proiectului ’’Teens for Green Cities’’ , proiect declarat câștigător în cadrul programului Start ONG.

Declar prin prezenta că îmi dau consimțământul pentru utilizarea de către Aplicantul Start ONG si de către Asociația program Start ONG a datelor mele cu caracter personal menționate anterior, precum și a imaginilor / secvenţelor video (materialului filmat) / citatelor/ rapoartelor / statisticilor / precum și a altor materiale elaborate în cadrul proiectului mai sus menționat, în scopuri legate de publicitate în orice fel de canale de comunicare (TV, internet, presă scrisă, Facebook, Instagram, site-uri etc.), precum și transmiterea către terți a acestor materiale, utilizarea acestora în scopuri publicitare și nu numai, atât pe teritoriul României precum și a altor state din Europa după cum este necesar, fără nicio altă autorizare din partea mea, fără nicio pretenție financiară și fără limitare în timp a utilizării acestora. 

De asemenea, îmi dau consimțământul de a se folosi declaraţiile mele în mijloace scrise sau digitale, precum și film la TV, pe Internet (pagini web, reţele de socializare, YouTube etc.) sau transmiterea acestora către terți, utilizarea acestora în scopuri publicitare, atât pe teritoriul României precum și a altor state din Europa după cum este necesar, fără nicio pretenție financiară din partea Aplicantului Start ONG și Asociatiei program Start ONG, fără nicio altă autorizare din partea mea și fără limitare în timp a folosirii acestora .

În plus, declar că am luat la cunostinţă faptul că, potrivit Legii nr. 677/2001, lege ce stă la baza reglementării atribuțiilor ANSPDCP, și Legii nr. 190/2018 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, îmi sunt garantate următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a solicita ștergerea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de opoziţie, dreptul de a mă adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi trimite o cerere scrisă datată și semnată la adresa:strada Bld.Ferdinand I , nr. 138 , sector2, Bucuresti sau la strada Miletin, nr. 43, sector 3, București

Datele sunt protejate conform legislaţiei în vigoare pentru confidenţialitatea și securitatea prelucrării datelor și nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele menționate anterior.

Consimțămintele GDPR sunt preluate de către Aplicantul Start ONG, conform obligativității contractuale cu Asociația program Start ONG, și păstrate, în conformitate cu legea în vigoare, de către acesta.