Plata cotizației

Cotizația pentru membrii asociației este de minim 50 de lei pe semestru.

Se poate plăti prin transfer bancar în contul Asociației Pur și Simplu Verde, cod IBAN RO33BREL0002002910660100. Membrul trebuie sa menționeze „plata cotizației de membru și numele membrului” la momentul plății.

Neplata cotizatiei timp de mai mult de un an duce la pierderea calității de membru.