Terms & conditions

Consimțământ GDPR

Subsemnatul/a declar prin prezenta faptul că sunt de acord cu prelucrarea și înregistrarea datelor mele cu caracter personal (numele, imaginea și vocea) în mod gratuit de către PUR SI SIMPLU VERDE , o Asociatie constituită şi funcţionând în conformitate cu prevederile legii din România, având sediul social  în București , Bld. Ferdinand I , nr. 138 , sector 2, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor, aflat la grefa Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti , in baza incheierii din data de 02.12.2020, pronuntata in dosarul NR.24115/300/2020(488/PJ/2020),  cod unic de înregistrare 43498554 (denumită în cele ce urmează “PSV”) în cadrul tuturor activităților/raportărilor/și nu numai, derulate în cadrul proiectului ’’Pur și Simplu Moș Crăciun’’.

Declar prin prezenta că îmi dau consimțământul pentru utilizarea de către PSV a datelor mele cu caracter personal menționate anterior, precum și a imaginilor / secvenţelor video (materialului filmat) / citatelor/ rapoartelor / statisticilor / precum și a altor materiale elaborate în cadrul proiectului mai sus menționat, în scopuri legate de publicitate în orice fel de canale de comunicare (TV, internet, presă scrisă, Facebook, Instagram, site-uri etc.), precum și transmiterea către terți a acestor materiale, utilizarea acestora în scopuri publicitare și nu numai, atât pe teritoriul României precum și a altor state din Europa după cum este necesar, fără nicio altă autorizare din partea mea, fără nicio pretenție financiară și fără limitare în timp a utilizării acestora. 

De asemenea, îmi dau consimțământul de a se folosi declaraţiile mele în mijloace scrise sau digitale, precum și film la TV, pe Internet (pagini web, reţele de socializare, YouTube etc.) sau transmiterea acestora către terți, utilizarea acestora în scopuri publicitare, atât pe teritoriul României precum și a altor state din Europa după cum este necesar, fără nicio pretenție financiară, fără nicio altă autorizare din partea mea și fără limitare în timp a folosirii acestora .

În plus, declar că am luat la cunostinţă faptul că, potrivit Legii nr. 677/2001, lege ce stă la baza reglementării atribuțiilor ANSPDCP, și Legii nr. 190/2018 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, îmi sunt garantate următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a solicita ștergerea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de opoziţie, dreptul de a mă adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi trimite o cerere scrisă datată și semnată la adresa: Bld. Ferdinand I , nr. 138 , sector 2, Bucuresti.

Datele sunt protejate conform legislaţiei în vigoare pentru confidenţialitatea și securitatea prelucrării datelor și nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele menționate anterior.

Consimțămintele GDPR sunt preluate de către PSV și păstrate, în conformitate cu legea în vigoare, de către acesta.