Inegalități reduse

Inegalități reduse

Obiectivul 10 pentru dezvoltare durabilă urmărește eliminarea inegalităților din diverse domenii care se manifestă atât în interiorul unei țări, cât și între state. Una intre țintele acestui obiectiv este promovarea incluziunii sociale, economice și politice, indiferent de vârstă, sex, dizabilitate, rasă, etnie, origine, religie sau statut economic sau de altă natură, până in 2030. De asemenea, se urmărește creșterea progresivă a veniturilor pentru 40% din limita de jos a populației și adoptarea unor politici fiscale, salariale și de protecție socială, pentru realizarea progresivă a unei egalități. 

In 2019, România ocupă locul doi în topul țărilor din UE cu cele mai mari inegalități în ceea ce privește veniturile, conform datelor Eurostat. Inegalitatea a fost calculată prin raportul dintre veniturile câștigate de cei mai bogați 20% dintre români și de cei mai săraci 20% dintre români. Doar Bulgaria se confruntă cu o inegalitate mai mare a veniturilor decât în țara noastră. 

Articolele membrilor:

Inegalitatea se adâncește în România