Termeni și condiții de concurs

TERMENII ȘI CONDIȚIILE PENTRU CONCURSUL RENEWABLE ENERGY DEBATES

1. Termeni și condiții 

1.1. Reguli de concurs 

Pentru informații privind scopul competiției, criteriile de eligibilitate, termenul, evaluarea propunerilor și alte informații, a se consulta regulamentul de concurs.

1.2. Acceptarea termenilor și condițiilor 

Prin participarea la concurs, sunteți de acord cu respectarea acestor condiții și reguli de concurs și confirmați că îndepliniți criteriile de eligibilitate. Nerespectarea acestor termene și condiții poate conduce la descalificare. 

1.3. Răspundere 

Organizatorii nu răspund în niciun caz pentru accidentele, cheltuielile, prejudiciile directe sau indirecte care ar putea să apară ca urmare a participării la acest concurs. Organizatorii nu răspund în niciun caz pentru anularea, amânarea sau modificarea concursului din cauza unor împrejurări neprevăzute. Datele menționate se pot modifica din motive organizatorice sau din cauza unor împrejurări neprevăzute. 

Organizatorii nu răspund în niciun caz pentru întârzieri, schimbări, perturbări, anulări, devieri sau substituiri, pentru indisponibilitatea premiului/premiilor ca efect al sărbătorilor legale locale sau al altor condiții care afectează disponibilitatea premiului/premiilor. Promotorul nu răspunde în cazurile de neîndeplinire a obligațiilor sale ca urmare a unei pandemii, a unui dezastru natural, a unei hotărâri sau reglementări guvernamentale sau a oricărei alte cauze independente de voința sa. 

Organizatorii își rezervă dreptul, fără nicio răspundere, de a modifica sau de a întrerupe în orice moment, temporar sau permanent, acest concurs, cu sau fără notificarea prealabilă a participanților. 

1.4. Declarații 

Prin înscrierea la concurs, participanții sunt de acord cu următoarele afirmații: Declar că: 

  • autorizez Asociația Pur și Simplu Verde să difuzeze dezbaterea din concurs prin intermediul canalelor online și offline, inclusiv, dar fără a se limita la platforme de comunicare socială, site-uri web, motoare de căutare, activități de relații publice, promovare în spațiile exterioare, evenimente; 
  • sunt de acord să fiu contactat de Asociația Pur și Simplu Verde pentru a-mi solicita, dacă este cazul, permisiunea de a folosi înregistrarea în alt scop sau pentru alt proiect. 

1.5. Publicitate 

Participanții și câștigătorii sunt de acord că li se poate solicita să participe la activități publicitare sau la alte activități promoționale fără a mai consimți la aceasta și fără altă plată, conform celor stabilite ulterior de organizator. O astfel de publicitate poate include numele, imaginile și contribuțiile lor din concurs. 

Participantul conferă organizatorului toate drepturile necesare pentru distribuirea și afișarea publică a oricărui text, imagine sau alte drepturi de proprietate intelectuală transmise, care pot rezulta din participarea la prezentul concurs, premiile sau publicitatea aferentă și acordă organizatorului dreptul permanent, exclusiv, scutit de redevențe și nelimitat de a utiliza, edita, copia, reproduce, distribui, traduce, prezenta public și publica orice astfel de drepturi de proprietate intelectuală, în orice scop, sub orice formă sau pe orice suport, fie pe acest site internet, fie în altă parte, pentru activități promoționale sau evenimente organizate de către organizatori.

1.6. Organizatorii 

Concursul este organizat de Asociația Pur și Simplu Verde.