Driving Towards a Greener Tomorrow: EU Announces Ban on Combustion Engines in Cars and Vans by 2035

Posted on 2023-01-212023-01-21Categories Net zeroTags , ,   Leave a comment on Spre un viitor mai verde: UE interzice motoarele cu ardere internă în mașini și camioane până în 2035

Uniunea Europeană a decis: din 2035, producția și vânzarea de noi mașini și camioane cu motoare cu ardere internă vor fi interzise. Legătura dintre emisiile de CO2 și, prin urmare, încălzirea globală, și utilizarea vehiculelor cu motoare cu ardere internă nu mai este în dubiu. Pentru a atinge obiectivul de neutralitate climatică până în 2050, UE ia măsuri pentru a reduce emisiile din mașini, deoarece transportul rutier contribuie cu o cincime din emisiile de CO2 ale UE. În iunie 2022, … Continue reading „Spre un viitor mai verde: UE interzice motoarele cu ardere internă în mașini și camioane până în 2035”