AdJUST

Proiectul de Cercetare AdJUST (Advancing The Understanding of Challenges, Policy Options and Measures to Achieve a Just Energy Transition) – Programul Horizon

Proiectul AdJUST este finanțat de programul Horizon Europe al Uniunii Europene și este realizat de un consorțiu interdisciplinar european format din 9 parteneri UE, 2 parteneri asociați din Marea Britanie și alți 11 parteneri asociați UE.

Obiectivele AdJUST sunt de a realiza o schimbare majoră în înțelegerea societății asupra repercusiunilor distributive ale tranziției spre neutralitatea climatică și de a identifica intervenții eficiente și susținute activ pentru a însoți acțiunile privind schimbările climatice astfel încât să nu lase pe nimeni în urmă.

Durata: 48 de luni din 01/10/2022 până la 30/09/2026.

Finanțat de: Comisia Europeană.

Scopuri generale: AdJUST implică autoritățile publice europene, industria, societatea civilă și cercetătorii – adica helixul cuaduplu – pentru a proiecta și promova o viziune partajată, care să îi inspire spre scopul comun de a atinge neutralitatea climatică. Se bazează pe instrumente economice de evaluare a stării actuale, analiza statistică și abordări de cercetare din alte domenii ale științelor sociale și umaniste – incluzând științele politice, managementul afacerilor, administrarea publică, teoria politică, filozofia și etica – pentru a genera rezultate de cercetare metodologic solide privind întregul spectru de provocări ale tranziției juste. Acestea cuprind dimensiunile tehnice, economice și sociale / echitații pentru firme, lucrători, gospodarii și autoritățile publice și impactul distribuirii potențiale al pachetelor EU Green Deal, NextGenerationEU si Fit for 55. AdJUST combină astfel abordările de cercetare din discipline complementare cu un dialog social continuu, asigurând că proiectul practică știința deschisă, modelează dreptatea procedurală și construiește înțelegere, încredere și capacitate printre cetățeni și alți actori privind tranziția spre neutralitatea climatică.

Activitățile: AdJUST se vor dezvolta în șase pachete de lucru, unul dintre care (WP6) este dedicat managementului si coordonării. Rolul Pur și Simplu Verde: conduce WP2, contribuie la WP1, WP4 și WP6.