Delivery Unit Hunedoara

Unitatea de Implementare a Priorităților (Delivery Unit) Hunedoara

Prima unitate de prioritizare a obiectivelor de la nivelul administrației locale din România

Ce este Delivery Unit?

Delivery Unit este un concept de schimbare a mentalității, o structură de bună funcționare și, în același timp un process de eficientizare a rezultatelor livrate către cetățenii deserviți de o anumită formă de guvernământ.

Delivery Unit a fost prima dată operaționalizat de către Guvernul britanic, la începutul anilor 2000 când, premierul în funcție la acea dată, Tony Blair, a creat la nivelul cancelariei sale o astfel de unitate cu scopul de a îmbunătăți serviciile oferite populației, în câteva domenii considerate a fi prioritare.

În ultimii 20 de ani, modelul Delivery Unit a făcut înconjurul lumii, sub diverse forme, servind diferite structuri ale administrației statelor (locale, centrale, prezidențiale, etc.)- iar o scurtă trecere în revistă a reliefat existența, în acest răstimp, a peste 150 de DU în 80 de țări ale globului.

Cum funcționează Delivery Unit?

Rapid. Țintit. Orientat spre rezultate.

Delivery Unit-urile iau naștere în interiorul administrațiilor, ca echipe mici, concentrate, formate din experți seniori, cu expertiză vastă în domeniile de referință și cu aptitudini de lideri si buni comunicatori. Aceste echipe sunt în directa coordonare a managerului instituției, îi raportează direct lui/ei și reprezintă interfața dintre management și toate părțile implicate în procesul de livrare a rezultatelor pentru oameni.

Concret, echipa Delivery Unit este mandatată să identifice printre obiectivele instituționale de politici publice și programe, acele priorități în acord cu agenda managementului, și să accelereze procesul lor de implementare, prin mecanisme specifice DU ( construirea unui plan de acțiuni, defalcarea acțiunilor în masuri concrete și rapide, identificarea și soluționarea blocajelor, stabilirea indicatorilor de măsurare, analiza de risc, etc).

Scopul primordial al unui Delivery Unit este, după cum sugerează și numele (Delivery= Livrare), să livreze rezultate concrete și rapide.

Delivery Unit în România

În 2014, un Delivery Unit a fost creat la nivelul cancelariei prim-ministrului de la acea vreme, care avea drept obiectiv îmbunătățirea relației dintre stat și contribuabili, în patru domenii cheie: taxe și impozite, drepturile consumatorilor din energie, achiziții publice și creșterea gradului de angajare în rândul tinerilor.

Eforturile și munca acestui Delivery Unit au stat la baza creării Spațiului Privat Virtual (SPV) al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, fiind prima platformă online în care firmele puteau să-și încarce documentele necesare stabilirii cotelor de impozitare, sau să solicite ANAF diferite documente. De asemenea, DU a contribuit esențial în rescrierea legilor destinate achizițiilor publice, ajungându-se la un astfel de consens din partea tuturor instituțiilor implicate, după îndelungi încercări de a simplifica procesele și procedurile de achiziții publice.

Delivery Unit Hunedoara (DU HD)

Consiliul Județean Hunedoara a apelat la experții Pur și Simplu Verde din dorința de a-și crea propriul Delivery Unit în cadrul CJ.

Nu doar noutatea caracterizează DU HD, fiind primul de la nivel local din România, ci și specificul actualității europene, și anume, procesul de tranziție energetică a județului.

Alături de alte județe din regiunea de Vest, județe cu o puternică dependență de exploatarea cărbunelui și a industriilor tradiționale, Hunedoara traversează o perioadă de adaptare, de recalibrare la trendurile europene de mix energetic și protejarea mediului.

Obiectivele județului, trasate ca atare prin Planul Teritorial de Tranziție Justă acoperă nevoile administrației hunedorene de modernizare și dezvoltare a unui ecosistem sustenabil pe termen lung pentru îmbunătățirea surselor de energie, protejarea mediului înconjurător, accelerarea investițiilor în turism, reducerea gradului de sărăcie energetică a populației, protejarea consumatorilor vulnerabili, și multe altele.

Delivery Unit-ul ce va funcționa la nivelul CJ Hunedoara, în directa coordonare a președintelui instituției, va avea un plan de acțiuni concrete de implementat pe termen scurt și mediu, care să ajute la realizarea obiectivelor mai sus menționate, prioritizând populația, în special categoriile vulnerabile, dar și IMM-urile.