Unitatea de Implementare a Priorităților pentru Tranziția Energetică a Consiliului Județean Gorj

Unitatea de Implementare a Priorităților pentru Tranziția Energetică a Consiliului Județean Gorj

Rezumat:
Pur și Simplu Verde va asista Consiliul Județean Gorj să își atingă obiectivele climatice și să minimizeze efectele economice și sociale negative asociate tranziției energetice prin înființarea unei Unități de Implementare a Priorităților. Această unitate, formată dintr-un număr restrâns de persoane, va ajuta Președintele Consiliului să se concentreze asupra priorităților de tranziție energetică ale regiunii și să acceseze fondurile europene necesare pentru a realiza o Tranziție Justă.

Problemă:
În contextul Pactului Verde și al Mecanismului pentru Tranziția Justă, Consiliul Județean Gorj nu dispune de priorități și obiective realiste pentru a trece la o economie mai verde, de capital uman pentru a proiecta proiecte care pot fi finanțate prin Fondurile Europene disponibile, de capacitatea administrativă pentru implementarea proiectelor verzi și de know-how pentru a comunica deciziile dificile referitoare la tranziția energetică către diverse părți interesate.

Cum rezolvăm această problemă:
Pur și Simplu Verde va ajuta Consiliul să înființeze o Unitate de Implementare a Priorităților, un grup restrâns de persoane care îl va ajuta pe Președintele Consiliului să se concentreze asupra priorităților de tranziție energetică. O astfel de unitate va oferi claritate în ceea ce privește prioritățile la nivelul Consiliului, va asigura personalul necesar pentru implementarea măsurilor de tranziție energetică, va învăța echipa locală să colecteze date, să creeze indicatori cheie de performanță, să monitorizeze implementarea și să rezolve problemele atunci când măsurile întâmpină obstacole. Prima Unitate de Implementare a fost înființată de Primul Ministru britanic în 2001 și de atunci, conceptul a fost utilizat în întreaga lume în administrațiile locale, precum în City of London, New Orleans și Buenos Aires, pentru implementarea proiectelor energetice, supravegherea bugetelor de infrastructură și administrarea fondurilor de catastrofă.

Activități:

  1. Stabilirea nevoilor regiunii și identificarea soluțiilor (Luna 1)
  2. Prioritizarea politicilor publice necesare (Luna 1)
  3. Identificarea realizărilor rapide care pot fi livrate și comunicate public într-un timp scurt pentru a menține susținerea politică și publică a proiectului (Luna 1)
  4. Identificarea datelor necesare pentru proiect (Luna 2)
  5. Crearea Indicatorilor Cheie de Performanță (KPI) pentru măsurarea implementării (Luna 2)
  6. Asistarea Consiliului Regional în angajarea echipei Unității de Implementare (Luna 2)
  7. Predarea echipa locală a tehnicilor stabilite de Unitatea de Implementare (Luna 3)
  8. Stabilirea procedurilor de monitorizare a implementării (Luna 3)
  9. Predarea și implementarea tehnicilor de comunicare pentru a comunica corect rezultatele Unității de Implementare către diverse părți interesate (Luna 3)

Perioadă:
Martie – Iunie 2023

Echipa:
Dr. Ioana Petrescu, expert în Unități de Implementare, Senior Fellow la Harvard Kennedy School, fost Șef al Unității de Implementare la Cancelaria Primului Ministru din România și consultant internațional în probleme legate de Unitățile de Implementare.
Radu Puchiu, expert în digitalizare și Unități de Implementare, fost secretar de stat și șef al Unității de Implementare la Cancelaria Primului Ministru din România.
Claudia Brânduș, expert în energie regenerabilă
Dr. George Ștefan, expert în tranziție energetică, asistent la Academia de Studii Economice din România, fost consilier al Ministrului Finanțelor din România.
Dr. Cătălin Nechifor, expert în administrație publică locală, fost Președinte al Consiliului Regional Suceava și fost membru în echipa guvernamentală care a elaborat Strategia pentru Dezvoltare Durabilă, Agenda 2030.
Mălina Gonț, expertă în comunicare, expertă în afaceri externe la Banca Mondială, responsabilă de comunicare în cadrul Unității de Implementare de la Cancelaria Primului Ministru din România.

Colaborări anterioare cu Consiliul:
Pur și Simplu Verde și Consiliul Județean Gorj sunt parteneri în proiectul AdJUST – Avansarea înțelegerii provocărilor, opțiunilor și măsurilor pentru a realiza o tranziție energetică Echitabilă în Europa, depus în cadrul programului Horizon Europe (HORIZON-CL5-2021-D2-01-12: Promovarea unei tranziții echitabile în Europa – condiții specifice). Alți parteneri ai proiectului includ London School of Economics, University College London și Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. Scopul proiectului de cercetare este de a analiza efectele tranziției energetice asupra întreprinderilor, gospodăriilor și instituțiilor din Europa.

Proiecte anterioare:
Pur și Simplu Verde a implementat cu succes o astfel de unitate de implementare la Consiliul Județean Hunedoara și la Consiliul Județean Mureș.