Pe traseul verde

Educație și activism de mediu în zonele rurale

Eveniment de „Pe traseul verde”

Online în 20 mai 2022 de la ora 16:00.

Multă vreme poluarea și degradarea mediului au fost legate de industrializare și de marile orașe, dar dezvoltarea tehnologiei, urbanizarea uneori forțată și presiunile economice au schimbat această paradigmă, astfel că, la acest moment, putem spune că agresiunile la adresa mediului se manifestă cu aceeași putere și în mediul rural. Mai mult, există chiar fenomenul poluării orașelor de către localitățile mici din jurul acestora. De exemplu, s-a constatat că vârfurile de poluare cu particule PM 10 și PM 2,5 a aerului din București sunt cauzate de arderile necontrolate de deșeuri în localitățile din jurul capitalei.

Comunitățile rurale se confruntă cu multe daune specifice aduse mediului, cum ar fi depozitarea necontrolată a deșeurilor, arderea deșeurilor în vederea recuperării metalelor, folosirea în exces a pesticidelor și insecticidelor în culturile agricole, braconajul cinegetic și piscicol, incendierea câmpurilor agricole sau poluarea generată de crescătoriile de animale. 

Problematica protejării mediului în localitățile mici a fost mult timp neglijată, iar propunerea noastră urmărește realizarea unui proiect pilot care să abordeze tocmai educația civică și acțiunea efectivă a tinerilor pentru combaterea poluării și protejarea mediului în cadrul comunităților în care trăiesc. 

Prezentările și discuțiile din cadrul evenimentului se vor desfășura pe două planuri interconectate: unul educativ-informativ, de instruire a participanților, în cadrul căruia vor fi prezentate conceptele, cadrul instituțional și legislația în domeniu. Vor fi accentuate nevoia de conformare la standardele în materie, precum și necesitatea de conștientizare a impactului problemelor de mediu. Într-un al doilea plan, mult mai practic, acțional, vor fi analizate unele dintre problemele de mediu din mediul rural și vor fi prezentate studii de caz și mijloace concrete de identificare, prevenire și combatere a diverselor forme de poluare și degradare a mediului în comunitățile proprii, cum ar fi participarea la ședințele consiliului local, prezentarea publică a problemelor identificate, formularea de cereri bazate pe liberul acces la informațiile de interes public, formularea unor petiții administrative sau chiar a unor acțiuni civile sau plângeri penale.  

Vor fi elaborate și oferite participanților fișe de legislație, modele de acte procedurale și exemple concrete privind modul în care tinerii se pot implica în protejarea mediului, iar materialele de formare elaborate în cadrul evenimentului vor constitui atât un mijloc de informare cât și un instrument de lucru deoarece ne propunem ca evenimentul să genereze forme concrete de activism în cadrul comunităților în care participanții locuiesc.

Participanților li se va expune sintetic legislația existentă, atat cea interna, cât și cea de la nivel internațional, precum si cele mai recente modificari, în contextul dezvoltării preocupărilor privind incalzirea globala și degradarea mediului înconjurător. Participantii vor fi expuși unor exemple de bune practici din zone similare cu cea de reședință a participanților, din alte state. 

Evenimentul va lua forma unui webinar cu durata de 2 ore, care se va desfășura la data de 20 mai 2022, ora 16.00, în limba română. Acest format va permite accesul, în condiții de siguranță sanitară, al unui număr mare de participanți și va facilita dezbaterile dintre aceștia. Vor fi utilizate metode moderne de formare, cele mai multe cu caracter interactiv – prezentări, sesiuni de întrebări, inclusiv pe chat, precum și studii de caz. 

Ne propunem sa implicam in aceasta sesisune 20 până la 50 de tineri cu vârsta între 18 și 30 ani, care locuiesc în zonele rurale, inclusiv cele situate în preajma marilor orașe, unde trăiesc comunități în care gradul de conștientizare a problemelor de mediu și de conservare a biodiversității este redus. Participarea la webinar va fi liberă, recrutarea participanților urmând a fi făcută cu ajutorul anunțurilor postate pe site-ul asociației și pe social media.Participanții nu trebuie să aibă abilități tehnice avansate, deoarece instruirea se desfășoară într-o manieră interactivă în timpul unui eveniment live pe Facebook. Nu sunt necesare nici experiență anterioară de activism de mediu nici cunoștințe juridice.

Moderatorii vor fi persoane din cadrul asociației, cu o bogată experiență practică în tematica abordată, precum și în susținerea unor asemenea evenimente. 

Vă puteți înscrie aici până în data de 19 mai 2022.