Utilizări ale Inteligenței Artificiale în universități

Introducere 

Inteligența Artificială (IA) are multe utilizări în învățământul superior. Deși utilizarea IA în universități nu este cu totul nouă, invențiile recente, ca de exemplu ChatGPT, au atras mai multă atenție cu privire la modul în care se poate implementată în sălile de curs deși instituții în general. IA are mai multe aplicații utile în administrare și instrucție/cercetare, precum și în detectarea folosirii generare de text IA. Pentru a compensa proliferarea scrisului generat de IA, profesorii și instituțiile au experimentat și au început să stabilească reguli pentru a asigura atât studenților, cât și profesorilor menținerea integrității academice.

Utilizările Inteligenței Artificiale în Învățământul Superior 

Utilizări administrative 

Recent, universitățile au început să utilizeze IA pentru a analiza nivelul de interes al studenților care aplică la instituții prin „urmărirea interacțiunilor lor cu site-urile instituționale, postările de pe rețelele sociale și e-mailurile.” De asemenea, IA poate utiliza datele pentru a ajuta instituțiile să aloce ajutor financiar studenților (Zeide, 2019). 

După ce un student este înscris cu universitatea, IA poate ajuta la răspunsul la întrebări pentru a-i pregăti pentru perioada de studenție. De exemplu, Georgia State University a folosit un chatbot de IA („Pounce”) care era disponibil pentru studenți și putea să trimită un text 24/7. Acesta a răspuns la întrebări despre „aplicații de ajutor financiar, examene de plasament și înscriere la cursuri” din răspunsurile pre-scrise pe care le-a primit (Neelakantan, 2022).

Utilizări instrucționale 

Instituțiile de învățământ superior pot utiliza IA nu numai pentru a contacta studenți potențiali, dar poate ajuta educatori să estimeze dimensiunea clasei și să le ajute să își planifice curricula. Anumite aplicații de IA pot ajuta studenții să își programeze cursurile și „recomandă cursuri, specializări și căi de carieră” în funcție de interesele lor (Zeide, 2019). În plus, IA facilitează „învățarea personalizată” pe platforme online prin urmărirea ritmului și progresului studenților și recomandarea de materiale și secțiuni de curs pe care un student ar trebui să le consulte (Zeide, 2019).

Programul de IA se adaptează la punctele forte și slabe ale studenților, oferind material suplimentar privind aspectul la care studentul întâmpină dificultăți (Schroeder, 2022). Sistemele inteligent cum ar fi acesta pot oferi feedback corectiv și sugerează unde ar putea fi necesară revizuirea de către studenți. Cu modelele predictive, IA poate prezice care studenți sunt susceptibili de a reuși sau de a eșua. Aceasta permite profesorilor să intervină și să ofere îndrumare mai ușor (Zhang & Aslan, 2021).

Profesorii din învățământul superior au folosit, de asemenea, sisteme de IA ca asistenți de predare pentru cursurile în care nu este fezabil ca un om să răspundă la mii de întrebări ale studenților. De exemplu, un profesor de la Georgia Institute of Technology din Statele Unite a folosit un sistem de IA, numindu-l „Jill Watson”, pentru a răspunde la întrebările frecvente ale studenților pe forumurile de mesaje. Aceasta a permis asistenților de predare să ajute studenții în moduri mai personale și semnificative la nivel individual (Neelakantan, 2022).

Unul dintre folosirile mai populare ale inteligenței artificiale este de a ajuta la evaluarea cursurilor, în special când procesul necesită corectarea testelor cu „alegere multiplă și umplerea spațiilor libere.” În plus, IA poate „evalua eseuri” și alte lucrări scrise. Aceasta permite profesorilor să-și concentreze energia asupra „planificării lecțiilor, predării îmbunătățite de tehnologie și a timpului individual cu studenți” (Taneri, 2020).

Desigur, există diferite utilizări ale IA în domenii specifice. În instruirea limbilor străine, de exemplu, utilizarea „antrenamentului de pronunție asistată de calculator” ajută studenții în afara sălii de curs și în cursuri mari, unde instruirea individuală este mai puțin probabilă (Hutson et al, 2022). În concluzie, IA este util ca instrument didactic doar atunci când servește nevoile specifice ale profesorilor și este adaptat la fiecare disciplină în parte.

În cele din urmă, profesorii au implementat vizualizarea și învățarea virtuală IA pentru a implica studenții și a crea un mediu de învățare colaborativ (Zhang & Aslan, 2021). „Laboratoarele de virtualizare imersivă” care folosesc modele și simulări 3D permit studenților să aplice mai bine și să învețe abilități de rezolvare a problemelor, tehnici specifice disciplinei și experiență practică generală (Taneri, 2021).

Cum răspund universitățile la Inteligența Artificială 

Din cauza faptului că platformele precum ChatGPT, create de OpenAI, sunt încă foarte noi, multe universități nu au metode standardizate de gestionare a acestor sisteme pe care studenții le folosesc pentru a produce lucrări. Drept rezultat, profesorii au trebuit să experimenteze cu diferite metode pentru a se asigura că studenții continuă să producă lucrări originale.

Răspunsul imediat și evident a fost să utilizeze alte aplicații de Inteligență Artificială pentru a detecta dacă ChatGPT sau alte sisteme similare au scris lucrările predate de studenți. Una dintre cele mai populare este GPTZero. Turnitin, o platformă utilizată la scară mare pentru detectarea plagiatului, și-a asumat de asemenea angajamentul de a servi educatori prin adăugarea de funcționalități pentru identificarea lucrărilor generate de IA (Huang, 2023).

La nivel individual, profesorii au apelat la diferite metode de evaluare. Un profesor de filosofie la Universitatea de Northern Michigan a decis să schimbe procesul de scriere a eseurilor din cursurile sale. Noul proces va cere studenților să scrie un prim proiect în clasă, utilizând browsere care monitorizează activitatea studenților. Studenții vor trebui să explice orice modificări făcute în proiectele ulterioare. Alți profesori intenționează să elimine complet eseurile scrise, trecând la examene orale, lucrări în grup și sarcini scrise de mână. În plus, formatul de „conferință”, „articularea video” sau „reprezentarea artistică” au fost propuse ca formate alternative de evaluare. O altă sugestie a fost să se noteze „fiecare subcomponentă” a unei teme.

Alți profesori au apelat la integrarea ChatGPT în lecțiile lor. Un profesor american a generat eseuri folosind inteligența artificială pentru a le oferi studenților posibilitatea să le editeze și să se angajeze critic cu textul produs de IA. Un alt profesor a experimentat prin având studenții să implementeze părți din textul generat de IA în propriile lor eseuri scrise. La nivel instituțional, unele universități intenționează să ceară profesorilor să le predice studenților despre instrumentele IA și onestitatea academică în cursurile lor. Aceasta ar necesita furnizarea de informații studenților pe site-urile cursului, în programa școlară și în clasă. În cele din urmă, predarea „alfabetizării critice IA” îi ajută pe studenți să înțeleagă cum funcționează IA pe baza de previziuni statistice, de ce nu este un înlocuitor suficient pentru sau imitator al lucrării originale și cum să verifice veridicitatea textelor generate de IA (D’Agostino, 2023).

Pentru a asigura o utilizare eficientă, profesorii ar trebui să devină familiari cu generatoarele de text IA. Facultatea ar trebui să fie instruită și să li se acorde timp pentru a testa noile instrumente și a explora implicațiile acestora. În acest fel, pot fi stabilite așteptări clare de către departamentele și facultățile din universități și se evită confuzia. În același timp, profesorii trebuie să instruiască asistenții de predare cu privire la „utilizările adecvate ale ajutorului IA pentru sarcinile cursului.” Profesorii pot și ar trebui să stabilească limite pentru studenții lor privind utilizarea IA în cursurile lor. În prezent, este important să se monitorizeze evoluțiile și să se adapteze la nevoie (D’Agostino, 2023).

Concluzie 

IA rămâne de implementat în continuare în universități, atât în clasă, cât și la nivel instituțional. Până acum, AI a fost folosit pentru: 

 • Analizarea nivelului de interes al elevilor care aplică la instituții; 
 • Alocarea ajutorului financiar pentru studenți; 
 • Răspunsul la întrebări pentru a pregăti studenții pentru universitate prin intermediul chatbot-urilor; 
 • Ajutorarea studenților să-și programeze cursurile și să exploreze diferite căi de educație și carieră; 
 • Facilitarea „învățării personalizate” pe platforme online și oferirea de materiale adaptate la punctele tari si slabe ale studenților; 
 • Furnizarea de feedback cu privire la sarcinile și evaluarea acestora; 
 • Identificarea studenților aflați în pericol de a eșua pe parcursul unui curs; 
 • Folosirea IA ca asistent de predare pentru a răspunde la întrebările studenților; 
 • Oferirea de experiențe de învățare virtuale utilizând modele 3D și laboratoare simulate.

În ceea ce privește modul în care universitățile au răspuns la utilizarea ChatGPT și a aplicațiilor similare, nu a existat o abordare standardizată sau universală. Cu toate acestea, experimentarea a dus la: 

 • Utilizarea aplicațiilor IA, cum ar fi GPTZero, pentru a detecta scrisul generate de AI; 
 • Solicitarea studenților să scrie primele proiecte de eseuri și să participe la procesul de feedback; 
 • Revenirea la activități care nu necesită calculatoare și care încurajează munca în echipă; 
 • Evaluarea alternativă; 
 • Încorporarea „alfabetizării critice IA” în cursuri și cererea acesteia în toate departamentele și disciplinele din instituții; 
 • Încurajarea utilizării scrierii IA și criticarea rezultatelor.

Dacă profesorii își iau timp să învețe cum funcționează noile instrumente IA și să stabilească limite corespunzătoare pentru utilizarea lor de către studenți, pot asigura respectarea onestității academice atât de către profesori, cât și de către studenți.

Bibliografie:

Belair, Sawyer. “How UNL Instructors are Tackling the Emergence of ChatGBT and Other AI in Higher Education.” TCA Regional News, February 18, 2023. https://journalstar.com/news/local/education/how-unl-instructors-are-tackling-the-emergence-of-chatgpt-and-other-ai-in-higher-education/article_b896666b-b13b-5078-986f-0b3b8c409879.html

D’Agostino, Susan. “ChatGPT Advice Academics Can Now Use.” Inside Higher Ed, January 12, 2023. https://www.insidehighered.com/news/2023/01/12/academic-experts-offer-advice-chatgpt

Huang, Kalley. “Alarmed by A.I. Chatbots, Universities Start Revamping How They Teach.” New York Times, January 16, 2023. https://www.nytimes.com/2023/01/16/technology/chatgpt-artificial-intelligence-universities.html

Hutson, James et al. “Artificial Intelligence and the Disruption of Higher Education: Strategies for Integrations Across Disciplines.” Creative Education 13, no. 12 (December 2022): 3953-3980. https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=122159

Neelakantan, Shailaja. “Successful AI Examples in Higher Education that Can Inspire Our Future.” EdTech, January 2, 2022. https://edtechmagazine.com/higher/article/2020/01/successful-ai-examples-higher-education-can-inspire-our-future

Schroeder, Ray. “Artificial Intelligence to Assist, Tutor, Teach and Assess in Higher Ed.” Inside Higher Ed, January 5, 2022. https://www.insidehighered.com/digital-learning/blogs/online-trending-now/artificial-intelligence-assist-tutor-teach-and-assess

Taneri, Grace Ufuk. “Artificial Intelligence & Higher Education: Towards Customized Teaching and Learning, and Skills for an AI World of Work.” Research & Occasional Paper Series: CSHE 6, (2020): 1-13. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED606654.pdf

Volante, Louise, Christopher DeLuca, and Don A. Klinger. “ChatGPT and Cheating: 5 Ways to Change how Students are Graded.” The Conversation, February 27, 2023. https://theconversation.com/chatgpt-and-cheating-5-ways-to-change-how-students-are-graded-200248

Zeide, Elana. “Artificial Intelligence in Higher Education: Applications, Promise and Perils, and Ethical Questions.” Educause Review, August 26, 2019. https://er.educause.edu/articles/2019/8/artificial-intelligence-in-higher-education-applications-promise-and-perils-and-ethical-questions

Zhang, Ke and Ayse Begum Aslan. “AI Technologies for Education: Recent Research & Future Directions.” Computers and Education: Artificial Intelligence 2, (2021): 1-11. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X21000199?via%3Dihub