Producătorii de combustibili fosili trebuie să rezolve problema dioxidului de carbon generat de produsele lor

Myles Allen, profesor de știință a geosistemelor la Universitatea din Oxford, și alți patru oameni de știință din SUA și Țările de Jos, au propus să li se solicite producătorilor de combustibili fosili să capteze și să stocheze dioxidul de carbon generat de produsele lor ca o condiție pentru a li se permite funcționarea. Această idee este detaliată într-o lucrare publicată de grupul de oameni de știință în revista Environmental Research Letters.

În conformitate cu așa-numita „obligație de preluare a carbonului”, combustibilii fosili extrași sau importați într-o națiune sau într-un grup de națiuni ar trebui compensați prin stocarea în subteran a unei cantități de dioxid de carbon echivalentă cu cea generată de acei combustibili. Acest lucru ar putea ajuta lumea să stocheze 100% din emisii până în 2050. Este mai bine ca dioxidul de carbon să fie stocat în subteran, în geosferă, mai degrabă decât în ​​biosferă (păduri și vegetație), care este deja sub presiune și este necesară pentru producția de alimente.

Tehnologia de captare și stocare a carbonului este în prezent costisitoare, dar se așteaptă să devină mai accesibilă în viitorul apropiat. Deci, ce împiedică această idee să devină o realitate? Potrivit lui Myles Allen: „Tehnologia există – ceea ce a lipsit întotdeauna este o politică eficientă. Eșecul a fost politica, nu tehnologia.”

Sursa: The Guardian