Devino membru

Devino membru!

Pur și simplu verde încurajează implicarea, ideile și proiectele tuturor celor care își doresc să participe activ la protejarea mediului înconjurător. Dacă vrei să te alături acestui demers, devino membru! Ai drepturi, dar și obligații! 

Fiecare membru se poate implica în luarea de decizii la nivelul Adunării Generale. Un membru are dreptul să candideze pentru funcții de conducere, însă și obligația să respecte scopul și obiectivele Asociației. Cotizația anuală a unui membru este de doar 100 de lei. 

Ce drepturi au membrii:

1.    să participe la activitățile organizate de Asociație;

2.    să participe la Adunarea Generală şi să-şi exercite dreptul de vot;

3.    să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, administrare și control ale Asociației;

4.    să semnaleze problemele și să formuleze propuneri de îmbunătățire a activității Asociației.

Ce obligații au membrii: 

1.    să respecte scopul şi obiectivele generale ale Asociației și să acționeze pentru îndeplinirea acestora;

2.    să respecte actul constitutiv, statutul, regulamentele, hotărârile și deciziile adoptate în cadrul Asociației;

3.    să participe la ședințele Adunării Generale și/sau ale Consiliului Director; 

4.    să nu aducă Asociației prejudicii de ordin moral, să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul acesteia;

5.    să nu promoveze în niciun fel, în cadrul sau prin intermediul Asociației, imaginea sau interesele formațiunilor politice;

6.    să-şi achite integral obligaţiile, inclusiv cele financiare, faţă de Asociație;

7.    să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, în relațiile cu ceilalți membri; manifestările indecente sunt interzise. Statutul organizației poate fi descărcat aici.