Cursa europeană a pompelor de căldură: cine câștigă?

Pompele de căldură extrag energie din aer, apă sau sol pentru a asigura încălzirea și răcirea. Sunt eficiente la temperaturi extreme și pot reduce semnificativ facturile la energie, odată instalate. Începând din 2024, toate sistemele noi de încălzire instalate din Germania trebuie să se bazeze pe cel puțin 65% energie regenerabilă. Germania a introdus, de asemenea, o schemă de reduceri în ianuarie 2023 pentru a-i stimula pe proprietarii de case să treacă de la sistemele de încălzire cu gaz și petrol la pompe de căldură. Schema oferă o rambursare de până la 40% din costul achiziționării și instalării unei pompe de căldură. Acesta  poate varia între 10.000 € și 30.000 €, în comparație cu aproximativ 7.000 € pentru o centrală clasică pe gaz.

Potrivit lui Martin Sabel, directorul general al Asociației Germane de Pompe de Căldură, a existat o creștere semnificativă a pieței cu  53% în anul precedent (2022), după rate de creștere de aproximativ 30% și 40% în anii precedenți. Această creștere constantă a cererii i-a luat prin surprindere și  pe producători și a dus la situații în care pompele de căldură au ajuns abia după 10 luni la cei care le comandaseră. În plus, există o lipsă acută de tehnicieni pregătiți pentru a gestiona volumul de muncă crescut.

Cele mai reci țări din Europa au cea mai mare adoptare a pompelor de căldură. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, Norvegia este lider cu 60% din clădiri echipate cu pompe de căldură, urmată de Suedia cu 43% și Finlanda cu 41%. În comparație, Germania are o rată de răspândire a pompelor de căldură puțin peste 4%, în timp ce Marea Britanie rămâne în urmă cu doar 1%.

Start-up-ul american Gradient plănuiește să intre pe piața europeană în 2023 cu o nouă ofertă:  pompe de căldură la scară mai mică, concepute pentru camere individuale. Aceste pompe de căldură compacte și accesibile, pot fi instalate ușor și pot fi așezate pe pervazurile ferestrelor, oferind atât capacități de încălzire, cât și de răcire.

Viziunea pe termen lung este de a stabili un sistem energetic complex, rentabil și cu emisii scăzute de carbon, și care să cuprindă pompe de căldură, izolație de înaltă calitate, energie solară, utilizarea căldurii reziduale, alte surse regenerabile și tehnologie smart. Această abordare holistică își propune să creeze un sistem circular care să răspundă încălzirii, răcirii, încărcării vehiculelor electrice și altor cerințe energetice pentru proprietarii de case și comunitățile lor. Deși Germania mai are încă progrese de făcut pentru realizarea acestei viziuni, pompele de căldură sunt considerate un pas pozitiv în această direcție.

Sursa: BBC