Costul social al carbonului a crescut

Un nou studiu surprinzător de la University of Sussex Business School dezvăluie realitatea dură a schimbărilor climatice. Potrivit acestei cercetări, fiecare tonă de carbon eliberată în atmosferă este acum de patru ori mai dăunătoare lumii decât era acum doar un deceniu. Publicat în Nature Climate Change, acest studiu se întinde pe patru decenii de cercetare și examinează „costul social al carbonului”, ținând cont de efectele nefaste ale acestuia asupra sănătății umane, agriculturii și creșterii nivelului mării. Carbonul cauzează daune materiale, deșertificare, consum de energie și are impact asupra productivității forței de muncă. Implicațiile acestor constatări sunt profunde, subliniind nevoia urgentă de politici climatice mai puternice la nivel mondial. Studiul sugerează că evaluarea schimbărilor climatice și a impactului acestora a devenit din ce în ce mai pesimistă de-a lungul timpului, iar economiștii pledează acum pentru o taxă pe carbon mult mai strictă pentru a atenua daunele tot mai mari cauzate de emisii. Profesorul Richard Tol, economist la University of Sussex Business School, subliniază urgența situației, solicitând eforturi intense pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și reevaluarea politicilor de preț al carbonului, în special în regiuni precum Europa și America de Nord. Nevoia de acțiune împotriva schimbărilor climatice transcende granițele și solicită un angajament mai mare și din partea unor țări precum China și India.

Costul în creștere al carbonului și impactul său masiv asupra diferitelor aspecte ale vieții noastre, de la agricultură până la sănătatea publică, necesită un efort colectiv pentru a-i atenua efectele. Acesta ne reamintește clar că momentul pentru a aborda criza climatică este acum, iar politicile climatice mai puternice sunt esențiale pentru a proteja viitorul și sănătatea planetei noastre.

Sursa: Phys.org