Transformarea clădirilor Europei pentru eficiență și sustenabilitate

În căutarea unui viitor mai verde, Europa se concentrează pe clădiri în lupta împotriva schimbărilor climatice. Clădirile reprezintă cea mai mare pondere a consumului de energie de pe întreg continent și 85% dintre ele datează de dinainte de 2000. Din păcate, 75% dintre aceste clădiri sunt depășite după standardele de performanță energetică. Rezolvarea acestei ineficiențe este esențială în direcționarea Europei către un parc imobiliar neutru și fără emisii de carbon până în 2050. Pentru a cataliza această transformare, Uniunea Europeană a stabilit un cadru legislativ solid, ancorat de Directiva privind performanța energetică a clădirilor UE/2010/31. și Directiva privind eficiența energetică UE/2023/1791. Există propuneri de revizuire care vizează upgradarea cadrului de reglementare, care vor trece printr-o adoptare oficială la începutul anului 2024.

 Directivele revizuite se concentrează pe intensificarea renovărilor, vizând în special clădirile cele mai ineficiente din fiecare țară. A fost prezentată o agendă ambițioasă, care urmărește o reducere cu 60% a emisiilor din sectorul construcțiilor până în 2030 și, în cele din urmă, atingerea neutralității climatice până în 2050. În plus, se pledează pentru îmbunătățirea calității aerului, digitalizarea sistemelor energetice și implementarea infrastructurii de mobilitate durabilă.

Dincolo de agenda de mediu, aceste directive acordă prioritate responsabilizării consumatorilor și favorizează sprijinului financiar. Indivizii și întreprinderile vor putea face alegeri informate legate de economisirea energiei, în timp ce primesc finanțare direcționată pentru renovarea clădirilor. În plus, consumatorii vulnerabili vor fi protejați, atenuând sărăcia energetică prin măsuri precum sprijinirea chiriei și plafonarea creșterii chiriei.

Sursa: European Commission