Acțiune climatică

Acțiune climatică

Obiectivul 13 de dezvoltare durabilă  prevede  luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului acestora. În acest scop, a fost constituit  Fondul verde pentru climă, care asigură finanțare țărilor care doresc să își mărească capacitatea de adaptare la pericolele naturale legate de climă și să prevină dezastrele determinate de schimbările climatice. 

UE a stabilit măsuri și obiective ambițioase pentru combaterea schimbărilor climatice, care au ca scop atingerea neutralității climatice până în anul 2050.

Deși România emite mai puține gaze cu efect de seră per capita decât media europeană, înregistrăm o tendință  de creștere a emisiilor și nu una de scădere, cum se întâmplă la nivelul   UE. Conform ultimelor date Eurostat, între 2013 și 2018, în România au crescut emisiile de gaze cu efect de seră  pe cap de locuitor, de la 5,8 la 6 tone per capita, în timp media europeană a scăzut, de la 9,1 la 8,6 tone per capita.

România nu stă bine nici la contribuția financiară la fondul pentru combaterea schimbărilor climatice, la care toate statele membre s-au angajat să contribuie. Obiectivul statelor UE este de a se mobiliza anual o sumă de 100 miliarde USD. În 2017, România a contribuit doar 0,86 milioane de euro. Doar Croația, Malta și Estonia au contribuit mai puțin decât România la acest fond.Autoritățile locale din România pot beneficia și ele de sprijin pentru a lua măsuri climatice și energetice. Pactul primarilor UE pentru climă și energie, numit „Frăția Primarilor” reunește mii de guverne locale angajate voluntar în punerea în aplicare a obiectivelor europene privind clima și energia. “Frăția Primarilor” din UE are, din păcate, doar 170 semnatari din România.

Articolele membrilor:

Problemele de mediu și COVID-19

Protecția mediului în România