Ce înseamnă energia regenerabilă pentru mine?

Ce înseamnă energia regenerabilă pentru mine?

Informații pe scurt

Ce este energia regenerabilă?

Când vorbim despre energie regenerabilă vorbim, în principal, despre energia produsă de: soare, vânt, apă, resurse geotermale și de biomasă, și, mai rar, despre cea produsă de valurile și curenții oceanici. Aceste forme de energie se numesc „regenerabile” pentru că folosirea lor nu duce la epuizare, spre deosebire resursele fosile (neregenerabile) care au un proces de reproducție / regenerare de milioane de ani.
Formele cele mai cunoscute si mature sunt:
i. Energia solară sau fotovoltaică (energia „produsă de Soare:)
ii. Energia eoliana (energia „produsă din vânt”)
iii. Energia hidro (energia „produsă din apă)
iv. Energia geotermala (energia produsă din „căldura aflata în interiorul pământului)
v. Bioenergia – energia din biomasă, respectiv energia din deșeuri organice vegetale, forestiere și animale, deșeuri provenite din activități industriale si urbane), și energia din culturi energetice dedicate (plante fără valoarea nutrițională și care sunt cultivate cu scopul arderii pentru producerea de energie, de exemplu rapița).
Energiile regenerabile sunt considerate ca având un impact pozitiv atât asupra mediului și calității aerului, cât și asupra încălzirii globale propriu-zise, prin amprenta foarte redusă de carbon (i.e. cantitate totală de emisii de gaze cu efect de seră) .

Surse:
What is renewable energy? | United Nations
Ce este energia regenerabila? – Energia regenerabila

Ce este și cum mă afectează încălzirea globală?

Schimbările climatice constau in modificări ale temperaturii si a fenomenelor meteorologice extreme pe toata suprafața Pământului, fiind cauzate de ceea ce se numește încălzirea globala, respectiv creșterea temperaturii Pământului.

Oriunde întoarcem privirea putem observa efectele încălzirii globale. De la secetă, până la inundații, topirea ghețarilor și creșterea nivelului oceanelor, încălzirea globala, respectiv schimbările climatice reprezintă o amenințare globală, care poate fi rezolvată doar printr-un efort colectiv și solidar.

Oamenii de știința au concluzionat ca pentru a tine sub control fenomenul schimbărilor climatice este obligatoriu ca încălzirea globala sa nu depășească in anul 2050 o creștere de 2 ºC, dar ideal 1,5 ºC fata de nivelul din epica pre-industrializării mondiale, adică sfârșitul secolului XIX1

Cauza încălzirii globale o reprezintă emisiile de Gaze cu Efect de Sera (GES), in special emisiile de CO2 si metan, emisii produse in principal de activități umane, precum: producerea energiei, industria agricultura si gestionarea deșeurilor. Arderea combustibililor fosili (cărbunele, petrolul si gazul) reprezintă 75% din totalul GES)si 90% din totalul emisiile or de CO2.

Ca urmare a alarmei date de mediul științific internațional, comunitatea politică internațională a început să caute mecanisme politice de încurajare a luptei schimbările climatice, încă de la sfârșitul anilor 1987 (Protocolul de la Montreal). Masurile au început să prindă contur la începutul anilor 1990, prin lansarea de către Națiunile Unite a Convenției Cadru asupra schimbărilor climatice, care a stabilit constituirea unui forum anual internațional cu scopul de a reduce concentrația de GES in atmosfera. Acest forum, poarta numele de Conferința părților („Conference of the Parties” sau COP) cel mai cunoscut fiind COP 21 din anul 2015, numit si Convenția de la Paris, prin care 198 de state, pentru prima oara in istorie, si-au luat obligația de adopta masuri pentru stabilizarea creșterii temperaturii pământului cu la mult sub 2 grade C (preferabil la 1,5 grade C), pana în 2050.

Surse:
Nasa Global Climate Change: Home – Climate Change: Vital Signs of the Planet
Climate Change | United Nations
Global Climate Agreements: Successes and Failures | Council on Foreign Relations
The Paris Agreement | UNFCC

Energia regenerabilă și sănătatea

Poluarea reprezintă cel mai mare risc de sănătate din Europa.
Emisiile de CO2 provoacă poluare, care la rândul său, este foarte nocivă pentru sănătatea umană, atât pe termen scurt (prin depresie, imunitate scăzută și oboseală cronică), cât și pe termen lung (prin afecțiuni ale aparatului cardiovascular și respirator). Energia produsă din resursele regenerabile are cea mai mică amprentă de carbon, ceea ce înseamnă că impactul asupra calității mediului este micșorat, iar poluarea este mult redusă.

Surse:

Health impacts of air pollution in Europe, 2022 — European Environment Agency

Energia regenerabilă și economiile mele
Energia regenerabila a devenit cea mai ieftina sursa de energie. Atunci când suntem consumatori, beneficiem de preturi mai mici când producția de energie din surse regenerabile este mai mare. Dar ca si consumator rezidențial, ne e greu sa vedem impactul surselor regenerabile in prețul din factura, deoarece mecanismul formarii prețului in piața, si ulterior facturarea tuturor serviciilor si taxelor aferente utilizării energiei acasă la noi, este complicat. Acasă folosim electricitatea, si plătim facturi. Asta daca suntem consumatori pasivi.

Dar putem deveni prosumatori, si produce propria noastră energie, folosind cat avem nevoie si vânzând in rețea surplusul. Practic, la momentul realizării investiției putem face un calcul de cat ne costa si cat vom economisi prin montarea de panouri solare.

In Romania sunt mai multe programe care ajuta atât persoanele private cat si cele juridice sa acceseze fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice, reducând astfel costul investiției si crescând beneficiile.

Informații pentru prosumatori pe situl companiei Enel.

Energia regenerabilă și economia locală
Sunt mai multe forme prin care economia locala poate câștiga din urma energiei regenerabile.

In primul rând, pe perioada construcției creste activitatea economica in zona, dând posibilitatea business-ului local sa prospere.

In al doilea rând, construcția de parcuri eoliene si fotovoltaice vine la pachet cu dezvoltarea infrastructurii locale, in special a drumurilor si a rețelei electrice. De exemplu, in județul Constanta, compania Vestas a înființat un centru modern de service si logistica ce deservește regiunea Europei de Est, si care conține si un centru de training de tehnicieni de parcuri eoliene care operează atât la nivel național cat si internațional.

In al treilea rând, practica firmelor care investesc in producția de energie regenerabilă este de a implementa masuri de CSR (Corporate Social Responsability) si de sustenabilitate prin care se contribuie la îmbunătățire a calității vieții locuitorilor din zonele unde au loc aceste investiții.

In plus, Uniunea Europeana încurajează implicarea cetățenilor in procesul de producție si comercializare a energiei, promovând comunitățile energetice, ca mijloc de autonomie energetica si independenta financiara atât pentru autorități locale cat si pentru membri comunităților locale, care astfel pot deveni membri ai comunităților energetice si, in consecința, beneficiari ai activtatii economice ce deriva din producția si vânzarea de energie.

Surse:

Cod de bune practici


Despre comunitățile energetice sau cum poate să facă parte fiecare din noua revoluție a energiei

European Commission, Directorate-General for Energy, Alaton, C., Tounquet, F., Energy communities in the clean energy package : best practices and recommendations for implementation, Publications Office, 2021

  1. Energia regenerabilă și cariera noastră

Totul este despre energie acum, nu exista tip de activitate care sa nu aibă legătură cu energia. In plus, acele firme care își doresc sa devina lideri de sustenabilitate, sau poate doar sa se conformeze prin adoptarea de modele de business sustenabile, tratează energia ca o componenta esențiala a businessul lor, adoptând din ce in ce mai multe masuri de eficienta energetică si decarbonizare a consumului. Asta înseamnă ca, din ce in ce mai multe activități vor solicita competente profesionale legate de energia regenerabilă. De exemplu Google, in ultimii 5 ani si-a asigurat un consum virtual de 100% regenerabil, prin folosirea de cat mai multa energie regenerabila si, compensarea diferenței de energie consumate din surse cu emisii de carbon. cu energie regenerabila cumpărată suplimentar. La nivelul anului 2030 si-a propus sa utilizeze doar energie regenerabila pentru întreg consumul. Astfel, Google, nu este doar o companie performanta in domeniul IT-ului dar devine un lider in procesul de decarbonizare global, necesitând profiluri noi de competente.

24/7 Clean Energy – Data Centers – Google

De altfel, noile meserii sunt multiple si privesc toate fazele de dezvoltare a capacitaților de energie regenerabila, de la proiectare inițială, la autorizare, construcție, operare, dezinstalare si reciclare / reutilizare.

Linkedin, una din cele mai mari platforme globale de recrutare a realizat anul acesta un studiu despre aptitudinile verzi si evoluția piețelor de munca. Conform acestui studiu, procentul de persoane (membri ai platformei) care au adăugat competențe verzi la profilul lor a crescut la nivelul anului 2022, la 38% de la un nivel de 9,6% in anul 2015. In plus, la nivel de 2021, cel puțin 10% din anunțurile de locuri de munca disponibile, au solicitat in mod explicit cel puțin o competenta „verde”.

Si in Romania subiectul a început sa prindă amploare, formând noi specialiști in domeniu care lucrează atât in tara cat si in străinătate, un proiect semnificativ in acest sens fiind centrul de reconversie profesionala din Valea Jiului, înființat de asociațiile industriei solare si eoliene din Romania împreună cu Ministerul Energiei, RenewAcad – Academia de Consiliere si Pregatire Profesionala pentru Surse Regenerabile de Energie.