Educație de calitate

Educație de calitate

Al 4-lea obiectiv de dezvoltare durabilă urmărește asigurarea accesului echitabil la educație de calitate pe tot parcursul vieții și creșterea numărului de tineri și adulți cu competențe relevante pentru ocuparea forței de muncă. Se urmărește eliminarea disparităților de gen și de venituri în accesul la educație.

Și la acest capitol, România se situează cu mult în urma altor state UE. Conform Eurostat, România ocupă poziția a 6–a în topul țărilor europene cu cea mai mică rată de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor. Mai exact, în România, în 2019, rata de ocupare a tinerilor absolvenți era de doar 76,1%, mult mai mică decât media europeană de 81,5%. România are și cea mai mică rată de participare a adulților la procesul de educație, cu 1,3% din populația cu vârste între 25-64 care participă în procesul de educație. Nu în ultimul rând, în țara noastră doar 25,8% dintre cei cu vârste între 30 și 34 de ani au terminat o facultate sau o școala postliceală, cel mai mic procent din UE. 

Articolele membrilor:

Informatica probă obligatorie