George Ștefan

George Ștefan este asistent universitar la Departamentul de Economie și Politici Economice din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Acesta predă Microeconomie, Macroeconomie, Economie Europeană și Macroeconomie Aplicată la Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată. A obținut titlul de doctor în științe economice în anul 2015, cu teza ”Evoluția Modelului Social European și provocările sale actuale. Reforma Modelului Social European”. Cercetarea sa este axată pe dezvoltarea economică sustenabilă la nivel local, impactul investițiilor străine, politicile sociale și economice și probleme de competitivitate economică. În 2018, a fost membru al grupului de lucru privind Planul național de adoptare a euro elaborat de Guvernul României. În ultimii ani, a colaborat în diferite proiecte de politici publice și cercetare cu Institutul European din România, Consiliul Investitorilor Străini, Aspen Institute, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, Korea Productivity Center și Banca Europeană pentru Investiții.