Pace, justiție și instituții eficiente

Pace, justiție și instituții eficiente

Obiectivul 16 de dezvoltare durabilă pledează pentru o societate pașnică și incluzivă, în care să fie respectate drepturile omului, cei mai vulnerabili să beneficieze de protecție, iar accesul la justiție să asigurat pentru toți. De asemenea, acest obiectiv are ca ținte reducerea semnificativă a corupției, respectarea legii și promovarea bunei guvernări la toate nivelurile de administrație publică.

În România nu ne confruntăm cu o criminalitate ridicată. În 2019, doar 9,6% dintre români au raportat violențe, vandalism sau crime, un procent mai mic decât media europeană, de 11%, după cum arată un studiu Eurostat.

Însă, românii nu au o părere bună despre justiție. În Eurobarometrul din 2019, doar 40% dintre români au perceput justiția ca fiind independentă, un procent mult mai scăzut decât media europeană, care este de 56%.

Articolele membrilor:

Transparența în primării

Corupția în România