Regulamentul concursului Renewable Energy Debates

Regulamentul concursului Renewable Energy Debates

Vă mulțumim că v-ați gândit să participați la concursul Renewable Energy Debates!

Descriere
Concursul se adresează elevilor de liceu care doresc să se implice în promovarea folosirii raţionale a energiei, și a trecerii la energia regenerabilă cu scopul unei dezvoltări durabile, pentru a li se asigura resurse și generațiilor viitoare.
• La acest concurs au dreptul să se înscrie elevi din învăţământul liceal din ȋnvăţământul special şi din ȋnvăţământul de masa, de stat sau privat.
• Participarea școlilor în Competiție se face cu titlu gratuit – nu se percepe taxă de participare
• În competiție poate participa orice elev, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă condițiile prezentului Regulament.
• Participarea în această Actiune implică acceptarea integrală și liber consimțită a tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament, precum și posibilitatea folosirii în scop publicitar a numelui, adresei, fotografiilor cu câștigătorii, in baza acordului expres al acestora, in conformitate cu prevederile GDPR si fără nici un fel de plată aferentă.
• Înscrierea elevilor poate fi făcută de elev, dacă este major sau de părinte, dacă elevul este minor, completarea formularului de înscriere care poate fi accesat aici. Se vor înscrie în competiție un grup de trei elevi intr-o echipa și înscrierea online se face o singura data pentru fiecare echipa. Un elev nu poate participa la concurs ca parte din mai multe echipe.
• Campionatul se va desfășura online in primele etape , pe platforma Zoom și va fi transmis în timp real pe pagina de Facebook a Asociației Pur și Simplu Verde si fizic – Semifinala și Finala.
• Moderarea dezbaterilor va fi facută de reprezentanții Asociației Pur și Simplu Verde, iar votarea câștigătorilor se va face de către un juriu de experți din cadrul Asociației Pur și Simplu Verde, autorități locale, inspectorat școlar și mediu de afaceri.
Când și cum se va desfășura campionatul?
o Campionatul se adresează elevilor din România, din ciclul liceal indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie – unități de învățământ de stat sau private.
o Actiunea se va desfășura în perioada …., in mediul on- line pe platforma Zoom in etapele preliminare, iar Semifinala si Finala Campionatului urmând să se desfășoare în format fizic, dacă contextul epidemiologic v-a permite acest lucru.

o Înscrierea se poate face în perioada ….
o Înscrierea elevilor poate fi făcută de elev, dacă este major sau de părinte, dacă elevul este minor, completarea formularului de înscriere care poate fi accesat aici.
o Sesiunile de dezbateri vor dura 1 oră cu maximum 15 minute de prelungiri.
o După finalizarea înscrierilor și tragerile la sorți, calendarul Campionatului va fi afișat în mod vizibil pe pagina de Facebook sus menționată
o Sesiunile vor fi programate în prima parte a zilei și vor fi anunțate în prealabil pe pagina de Facebook menționată anterior
o Temele dezbaterilor vor fi transmise echipelor participante după tragerea la sorți și vor fi afișate cu o zi înaintea dezbaterii pe paginile de Facebook. Exemple de teme includ:

 1. Putem lupta împotriva schimbărilor climatice fără sa folosim înlocuim energia produsă din combustibili fosili cu energie regenerabilă.

2. Energia regenerabilă este mai ieftină decât cea produsă din combusibili fosili.

3. Producerea de energie solară poate afecta negativ mediul înconjurător.

4. Sa devii prosumator în România este scump și implica multa birocrație.

5. Nu vor fi destul de multe locuri de munca create în domeniul energiei regenerabile în România ca sa justifice specializarea tinerilor de liceu în acest domeniu.


o Temele vor fi diferite pentru fiecare dezbatere în parte.
o Etapele campionatului: etape preliminare, sferturi, semifinale și finala, în funcție denumărul echipelor înscrise în concurs.
o Etapele preliminare, sferturile compionatului se vor desfarura in mediul online insa Semifinala si Finala campionatului vor fi sustinute in format fizic. Locatia v-a fi stabilita si ulterior comunicata.

o După finalizarea etapei de înscriere, se va organiza o tragere la sorți pentru a stabili echipele care vor argumenta Pro sau Conta și totodată adversarii în prima etapă preliminară.

o După ce organizatorul încarcă lista de participanți, tot procesul de tragere la sorți se desfășoară online, fără intervenție umană. Acest lucru garantează o extragere imparțială.

o Pentru tragerea la sorți se va folosi site-ul 

Diagrama 1 link

Reguli pentru dezbatere

 1. Începe primul vorbitor pentru echipa PRO. Apoi, după cum indică săgeata de pe diagramă, primul vorbitor pentru echipa CONTRA răspunde. Astfel, fiecare membru din ambele echipe va avea rândul la cuvânt.
  După ce ultimul membru al echipei CONTRA a vorbit, începe a doua rundă de dezbatere, de data aceasta în ordine inversă.
 2. Ordinea vorbitorilor nu trebuie schimbată.
 3. Fiecare vorbitor are un timp maxim de 3 minute. Moderatorul trebuie să măsoare atent timpul
  fiecăruia și să facă un semn când mai sunt 10 secunde.
  Când timpul alocat a expirat, vorbitorul poate să-și termine propoziția, apoi trebuie să se oprească.
  Timpul rămas nu poate fi transferat altui membru al echipei.
 4. Este interzisă întreruperea celui care are cuvântul.
 5. Audiența nu poate lua cuvântul în timpul dezbaterii.
 6. După dezbatere, juriul are cinci minute pentru a împărtăși impresiile și opiniile.
  Apoi aceștia votează prin ridicarea mâinii.
 7. În acest vot, doar voturile Da și Nu sunt numărate. Majoritatea câștigă.
  Sfaturi pentru participanții în echipele de dezbatere
 8. Prezintă propunerea ta – spune ce decizie vrei să fie luată. (Pentru primul vorbitor.)
 9. Utilizează prima jumătate a timpului pentru a contracara un argument al celeilalte părți, apoi prezintă un nou argument sau punct de vedere. (Cu excepția primului vorbitor din echipa afirmativă.)
 10. Când vă pregătiți pentru o dezbatere, începeți prin a culege idei (brainstorming). Apoi decideți în ce ordine doriți să formulați argumentele și alocați fiecare argument câte unui membru al echipei. Începeți și sfârșiți cu argumente impresionante și puternice.
 11. Puteți repeta sau varia un argument cheie pentru a-l întări ca element de bază al argumentației voastre.
 12. Ultimul vorbitor ar trebui să concluzioneze argumentația echipei, evidențiind cateva puncte.
 13. Incercati sa vorbiți liber si sa stabiliți contact vizual cu oponenții și cu audiența.
 14. Tratați oponenții cu respect. Nu insultați niciodată un vorbitor.

Criterii de jurizare – Sfaturi pentru public

Pentru a da un verdict, juriul urmăresc runda și notează ideile și argumentele prezentate de vorbitori.
De asemenea, juriul va avea în vedere și următorul set de criterii: Stil, Conținut și Strategie.

Stilul este modul în care este rostit discursul – în ceea ce privește limbajul corpului, intonație, viteză și ton. Se referă, de asemenea, la modul în care vorbitorul portretizează dezbaterea – cât de convingător este în general.
Deci, STILUL este capacitatea de a-ți transmite argumentele în mod convingator. Nu există un stil special pentru toți vorbitorii, la fel cum nu există un set de argumente care să câștige toate dezbaterile.

Conținutul privește calitatea argumentării aduse de vorbitor.
Un vorbitor cu un conținut bogat va prezenta argumente relevante, cu explicații și logică clara. Strategia privește cât de bine echipa și-a ales argumentarea si cât de interactiva a fost.
Cuprinde două lucruri: primul este structura și durata prezentarii, al doilea este înțelegerea temelor dezbaterii.
Structura și durata discursului înseamnă ca un vorbitor își optimizeaza timpul și nu vorbește sub sau peste.
Înţelegerea temelor dezbaterii stă la baza construirii unor argumente clare și relevante. De asemenea, vor ști la ce argumente și părți dintr-un argument trebuie să răspundă în discursurile lor.

Reguli generale
Actiunea se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.
Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România.
Participanții la Actiune sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial al Actiunii (denumit în continuare ,,Termeni și condiții”).
Termeni și condiții este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Actiunii
Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica acest regulament și termenii și condițiile, completarea și/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoștința participanților în cel mai bun mod cu putință.
Premiile oferite
✓ În cadrul acestei Acțiuni, se vor acorda premii elevilor câștigători cât și școlilor pe care le reprezintă în concurs.
✓ Elevii câștigători vor primi o tableta Apple iPad și școlile câștigătoare vor primi o imprimanta multifuncțională.

Vă mulțumim pentru participare și vă urăm succes!