Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă

Ce este dezvoltarea durabilă?

Dezvoltarea durabilă este soluția la criza ecologică determinată de exploatarea intensă a resurselor naturale care a provocat degradarea mediului. Dezvoltarea durabilă susține progresul și creșterea calității vieții sub aspect economic și social, în condiții de prezervare a mediului înconjurător.  

Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) definește dezvoltarea durabilă, în raportul „Viitorul nostru comun”, cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland, astfel: „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”.

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, adoptată de toate statele membre ale Națiunilor Unite în 2015, oferă un plan comun pentru pace și prosperitate pentru oameni și planetă, acum și în viitor. În centrul său se află cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, care reprezintă o cerere urgentă de acțiune a tuturor țărilor – dezvoltate și în curs de dezvoltare – într-un parteneriat global. Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite,  pe colaborare și inovare, sunt următoarele:

1. Fără sărăcie

2. Foamete „zero”

3. Stare de sănătate bună și bunăstare

4. Educație de calitate

5. Egalitatea de gen

6. Apă curată și canalizare

7. Energie curată și la prețuri accesibile

8. Muncă decentă și creștere economică

9. Industrie, inovare și infrastructură

10. Inegalități reduse

11. Orașe și comunități durabile

12. Consum și producție responsabile

13. Acțiune climatică

14. Viața sub apă

15. Viața terestră

16. Pace, justiție și instituții puternice

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor