Obiectivele de dezvoltare durabila

Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (2015) ale Națiunilor Unite sunt următoarele:
Fără Sărăcie
Zero Foame
Stare de Sănătate Bună și Bunăstare
Educație de Calitate
Egalitatea de Gen
Apă Curată și Canalizare
Energie Accesibilă și Curată
Muncă Decentă și Creștere Economică
Industrie, Inovare și Infrastructură
Inegalități Reduse
Orașe și Comunități Durabile
Consum și Producție Responsabile
Acțiune Climatică
Viața sub Apă
Viața pe Uscat
Instituții Puternice pentru Pace și Justiție
Parteneriate pentru Obiective

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, adoptată de toate statele membre ale Națiunilor Unite în 2015, oferă un plan comun pentru pace și prosperitate pentru oameni și planetă, acum și în viitor. În centrul său se află cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, care reprezintă o cerere urgentă de acțiune a tuturor țărilor – dezvoltate și în curs de dezvoltare – într-un parteneriat global. Încetarea sărăciei și a altor privațiuni trebuie să meargă mână în mână cu strategiile care îmbunătățesc sănătatea și educația, reduc inegalitățile și stimulează creșterea economică – toate acestea abordând schimbările climatice și lucrând la conservarea oceanelor și pădurilor noastre. Statele trebuie să implementeze aceste obiective în propria lor legislație. 

Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă sunt de mult timp în centrul elaborării de politici europene. Uniunea Europeanăs-a angajat să le îndeplinească și să le pună în aplicare prin politicile sale interne și externe. Comisia von der Leyen a făcut din sustenabilitate o prioritate politică majorăpentru mandatul său.  Conform Raportului de monitorizare a progresului țărilor membre de atingere a celor 17  Obiective de Dezvoltare Durabilă, ediția 2020, România a înregistrat un progres, dar indicatorii sunt către valorile minime ale intervalului, comparativ cu alte state UE, care înregistrează valori către valorile maxime ale intervalului. 

Lasă un răspuns