Pactul ONU

UN Global Compact este un pact neobligatoriu al Națiunilor Unite, care își propune să mobilizeze o mișcare globală de companii și părți interesatedurabile. UN Global Compact este cea mai mare inițiativă de dezvolatate durabilă corporativă din lume (adică responsabilitatea socială a companiilor), în care participă 13,000 de companii și alte părți interesate din peste 170 de țări. Pentru a-și atinge scopul, UN Global Compact sprijină companiile pentru:

1.A face afaceri în mod responsabil, aliniindu-și strategiile și operațiunile cu cele Zece Principii ale UN Global Compact(2004) privind:drepturile omului, munca, mediul și anticorupția; și

  • Drepturile Omului(1. Companiile trebuie să sprijine și să respecte protecția drepturilor omului proclamate la nivel internațional; și 2. Să se asigure că nu sunt complici la încălcarea drepturilor omului);
  • Munca (3. Companiile trebuie să susțină libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului de negociere colectivă, 4. Eliminarea tuturor formelor de muncă forțată și obligatorie, 5. Abolirea efectivă a muncii copiilor; și 6. Eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea și desfășurarea muncii) 
  • Mediul (7. Companiile trebuie să sprijine o abordare preventivă a provocărilor de mediu; 8. Companiile trebuie să ia inițiative pentru a promova o mai mare responsabilitate față de mediu; și 9. Companiile trebuie să încurajeze dezvoltarea și difuzarea tehnologiilor ecologice)
  • Anticorupția (10. Companiile trebuie să lucreze împotriva corupției sub toate formele sale, inclusiv extorcarea și luarea de mită)

2.Să întreprindă acțiuni strategice pentru a promova obiective sociale mai largi, cum ar fi cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă(2015)ale Națiunilor Unite, cu accent pe colaborare și inovare.

Lasă un răspuns