Pactul ONU

UN Global Compact este un pact neobligatoriu al Națiunilor Unite, care își propune să mobilizeze o mișcare globală de companii și părți interesatedurabile. UN Global Compact este cea mai mare inițiativă de dezvolatate durabilă corporativă din lume (adică responsabilitatea socială a companiilor), în care participă 13,000 de companii și alte părți interesate din peste 170 de țări. Pentru a-și atinge scopul, UN Global Compact sprijină companiile pentru:

1.A face afaceri în mod responsabil, aliniindu-și strategiile și operațiunile cu cele Zece Principii ale UN Global Compact(2004) privind:drepturile omului, munca, mediul și anticorupția; și

  • Drepturile Omului(1. Companiile trebuie să sprijine și să respecte protecția drepturilor omului proclamate la nivel internațional; și 2. Să se asigure că nu sunt complici la încălcarea drepturilor omului);
  • Munca (3. Companiile trebuie să susțină libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului de negociere colectivă, 4. Eliminarea tuturor formelor de muncă forțată și obligatorie, 5. Abolirea efectivă a muncii copiilor; și 6. Eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea și desfășurarea muncii) 
  • Mediul (7. Companiile trebuie să sprijine o abordare preventivă a provocărilor de mediu; 8. Companiile trebuie să ia inițiative pentru a promova o mai mare responsabilitate față de mediu; și 9. Companiile trebuie să încurajeze dezvoltarea și difuzarea tehnologiilor ecologice)
  • Anticorupția (10. Companiile trebuie să lucreze împotriva corupției sub toate formele sale, inclusiv extorcarea și luarea de mită)

2.Să întreprindă acțiuni strategice pentru a promova obiective sociale mai largi, cum ar fi cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă(2015)ale Națiunilor Unite, cu accent pe colaborare și inovare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *