Ponderea energiei produse din resurse regenerabile în consum final brut de energie

Energia regenerabilă a avut o pondere din ce în ce mai mare în consumul final între 2007 și 2018, România exploatând potențialul ridicat în ceea ce privește aceste resurse de energie (eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă și biocombustibili).

De asemenea, după 2012 un impact semnificativ l-a avut efortul de a atinge obiectivul stabilit în Strategia Europa 2020 privind acest indicator, de 24% pentru România, unde trebuie menționate diferitele scheme de ajutor de stat introduse de Guvern pentru sprijinirea producătorilor de energie regenerabilă. Media stabilită pentru UE în 2020 este de 20%, în timp ce pentru anul 2030 ținta este ca minim 32% din consumul de energie să fie produse din surse regenerabile

Lasă un răspuns