Biodiversitatea, în pericol

Biodiversitatea, în pericol

Echipa PSV

Zeci de milioane de specii de plante și animale există pe Pământ, arată estimările specialiștilor, însă doar două milioane de specii au fost identificate până acum. Există sondaje care susțin că, din cauza influenței umane, rata de dispariție a speciilor a crescut cu un factor de 1.000 până la 10.000 față de rata naturală. Un raport ONU publicat în 2019, avertizează că din opt milioane de specii, în câteva decenii sunt amenințate cu disparița un million de specii. Mai mult, schimbările climatice – care vor avea ca efect creșteri ale temperaturilor în viitor, pot amenința una din șase specii din lume.

Acest lucru poate avea efecte foarte grave asupra calității vieții pentru că biodiversitatea ne oferă aer curat, apă proaspătă, sol de bună calitate și polenizarea plantelor de cultură. De asemenea, biodiversitatea este principala armă în combaterea schimbărilor climatice și reducerea riscului de dezastre naturale.

Protejarea mediului în care trăim trebuie să devină o preocupare majoră a decidenților, dar și a fiecăruia dintre noi.

Uniunea Europeană vrea să se stabilească obiective legale și obligatorii la nivel local și global pentru consolidarea conservării și refacerea biodiversității. Zonele naturale ar trebui să acopere 30% din teritoriul UE până în 2030, iar ecosistemele degradate trebuie restaurate. În bugetul aprobat de Parlamentul European pentru următorii 7 ani, 7,5% din cheltuielile anuale vor fi dedicate obiectivelor privind biodiversitatea începând cu 2024 și 10% începând cu 2026.

Factorii responsabili de dispariția accelerată a unor specii de animale și plante sunt:

· schimbarea destinației terenurilor cauzată de despăduriri, monoculturi intensive sau urbanizare;

· vânătoarea și pescuitul excesiv;

· schimbările climatice;

· poluarea;

Natura ne oferă nouă, oamenilor, servicii neprețuite de care trebuie să fim conștienți.

Este nevoie urgentă de acțiuni prin care să pastrăm capitalul natural și astfel să utilizăm cu măsură resursele naturale.

Lasă un răspuns