Soluții de reciclare

Soluții de reciclare

Echipa PSV

Economia circulară este un pilon esențial al Pactului verde european, strategia de creștere a UE pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050.

Circularitatea este principala modalitate de a utiliza eficient resursele naturale, dar și un mod de a reduce drastic emisile de dioxid de carbon și a combate astfel încălzirea globală.

Economia circulară se referă în egală măsură la economie si industrie, dar și la modul nostru de viață, la cantitatea de apă pe care o utilizăm zilnic sau cantitatea de deșeuri pe care le producem.

Deșeurile reprezintă una dintre principalele probleme de mediu. Gestionarea neadecvată a deşeurilor este unul dintre factorii care contribuie la schimbările climatice, la poluarea atmosferică, afectând direct numeroase ecosisteme şi determinând dispariția unor specii.

Țintele noastre comune privind reciclarea deșeurilor, la nivel de Uniune Europeană, până în 2030, sunt:

-reciclarea a 65% din deșeurile municipale;

-reciclarea a 75% din deșeurile din ambalaje;

-reducerea gropilor de gunoi la maximum 10% din deșeurile municipale;

-interzicerea stocării în gropile de gunoi a deșeurilor colectate selectiv.

Pentru ca România să nu mai fie sufocată de gunoaie, este necesar un parteneriat între autorități, mediul de afaceri și populație. Avem nevoie de instrumente economice care să descurajeze stocarea deșeurilor în gropile de gunoi. De asemenea, sunt necesare măsuri concrete de promovare și stimulare a „simbiozei industriale”, prin care produsele secundare ale unei industrii se pot transforma în materie primă pentru alte industrii, cât și de stimulente economice pentru producerea unor produse „mai verzi” și sustinerea schemelor de recuperare și reciclare. Nu în ultimul rând, populația trebuie să adopte o atitudine responsabilă față de natură.

Pe un target moderat, până în anul 2025, reciclarea și reutilizarea tuturor deșeurilor ar trebui să atingă 65%, respectiv 75% în 2030. Însă, ideal ar fi ca nivelul de reciclare și reutilizare să atingă 70% în 2025 și 80% în 2030. Concret, ținta noastră este ca în 2025 – 2030, rata de reciclare a hârtiei și cartonului să fie între 85 și 90%.

Până în 2030, pentru deșeurile din plastic, targetul ratei de reciclare și reutilizare este de de 55-60%, iar în cazul sticlei se poate ajunge la 85-90% .

Dacă vom atinge aceste ținte, în perioada 2030-2035, poluarea cu gaze cu efect de seră să poate reduce cu aproape 14% în România.

Insă, pentru a ajunge aici, este necesar să ne schimbăm comportamentul, să consumăm cât mai conștient și mai durabil. Acest lucru presupune modificări esențiale în modul nostru de viață și de consum, de la hainele pe care le cumpărăm și modul în care ne construim locuințele, până la cantitatea de deșeuri pe care o producem.

„Nu te îndoi niciodată că un grup mic de oameni care gândesc și sunt dedicați pot schimba lumea. Adevărul e că e singurul lucru ce a salvat lumea până acum!” – Margaret Mead, antropolog.

Link util

Lasă un răspuns