Cum ne ajută arhitectura să respirăm un aer mai curat?

În timp ce fumul provenit de la incendiile de pădure din Canada a învăluit nord-estul Statelor Unite și a adus cu el niveluri record de poluare, oficialii din regiune au declarat situații de urgență pentru sănătate. Însă evenimentul a atras atenția și asupra faptului că schimbările climatice intensifică poluarea cronică a aerului la nivel mondial. În această situație, siguranța și calitatea aerului devin o problemă urgentă pentru designeri. Holly Samuelson, profesor asociat în arhitectură la Harvard Graduate School of Design, schimbă modul în care domeniul designului abordează complexitatea calității aerului și oferă soluții inovatoare pentru menținerea unui aer respirabil.

O bună proiectare poate face ca noile clădiri să fie mai etanșe la aer, în cazul în care este necesar, pentru a împiedica pătrunderea fumului și a altor poluanți. În plus, reducerea scurgerilor necontrolate de aer sporește confortul termic în timpul iernii și reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri de economisire a energiei în clădiri. Pentru o clădire etanșă, se impune o selecție atentă a ferestrelor și a detaliilor arhitecturale, în special la colțuri și în îmbinările între materiale. De asemenea, este necesară construcția unei clădiri bine realizate, motiv pentru care arhitecții specifică adesea limitele scurgerii de aer, care trebuie verificate prin teste pe șantier.

În perioadele în care calitatea aerului din exterior este acceptabilă, se poate aduce aer proaspăt în interior pentru a reduce poluanții, dioxidul de carbon și agenții patogeni aerieni. Însă, cum putem obține beneficiile pentru sănătate aduse de un aer mai proaspăt fără a genera probleme în ceea ce privește consumul de energie necesar încălzirii, răcirii și dezumidificării aerului, precum și a construcției acestor sisteme în primul rând? Aici intervin designerii talentați! Designul inteligent al clădirilor poate contribui la obținerea unor soluții în acest sens, prin implementarea unor sisteme de ventilație eficiente și a unor strategii de filtrare a aerului.

În concluzie, calitatea aerului devine o problemă tot mai urgentă în contextul schimbărilor climatice, iar designerii au un rol-cheie în găsirea soluțiilor pentru menținerea aerului respirabil. Prin proiectarea clădirilor etanșe, implementarea unor sisteme de ventilație inteligente și a unor strategii eficiente de filtrare a aerului, se poate asigura un mediu sănătos pentru locuitori. În plus, prin utilizarea unor strategii arhitecturale adecvate, precum protecția împotriva radiațiilor solare, izolația termică și stocarea de energie termică, se poate contribui la creșterea eficienței energetice a clădirilor și la asigurarea confortului termic în condiții meteorologice extreme și în situații de întrerupere a alimentării cu energie electrică, aspecte tot mai relevante în era schimbărilor climatice.

Sursa: Harvard University Graduate School of Design