Marea Nordului are potențialul de a deveni cea mai mare centrală electrică din lume

În 2022, Danemarca, Germania, Belgia și Țările de Jos au ținut primul North Sea Summit la Esbjerg, Danemarca. În timpul summit-ului, țările au adoptat Declarația de la Esbjerg, stabilind obiective ambițioase pentru energia eoliană offshore în regiunea Mării Nordului. Scopul este de a transforma Marea Nordului într-o centrală ecologică importantă pentru Europa, contribuind la neutralitatea climatică și sporind securitatea energetică în regiune.

În aprilie 2023, cel de-al doilea Summit al Mării Nordului a avut loc la Ostenda, Belgia, cu participarea a nouă țări: Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Irlanda, Luxemburg, Norvegia, Regatul Unit și Țările de Jos. La acest summit, țările și-au propus să-și unească eforturile pentru dezvoltarea energiei verzi în Marea Nordului, inclusiv în Oceanul Atlantic, Marea Irlandei și Marea Celtică. Țările vor colabora la implementarea proiectelor eoliene offshore și la stabilirea unei rețele electrice offshore, care va contribui la tranziția Europei către o economie verde alimentată de surse de energie regenerabilă offshore.

Ținta colectivă pentru energia eoliană offshore în regiunea Mării Nordului este stabilită la 120 gigawați până în 2030, cu un obiectiv minim de 300 gigawați până în 2050.

Criza climatică și declinul ecosistemelor necesită acțiuni urgente, iar energia eoliană offshore joacă un rol vital atât în ​​abordarea schimbărilor climatice, cât și în asigurarea securității energetice. Amânarea proiectelor eoliene offshore din cauza proceselor îndelungate de autorizare nu este o opțiune, mai ales că temperaturile globale continuă să crească și regimurile autocratice au capacitatea de a perturba aprovizionarea cu energie. În schimb, este nevoie de implementarea rapidă a energiei eoliene offshore, acordând, de asemenea, prioritate protecției ecosistemelor marine pentru bunăstarea generațiilor viitoare.

Marea Nordului va juca un rol crucial în furnizarea de energie curată și accesibilă, inclusiv electricitate și hidrogen, industriilor și întreprinderilor. Cu toate acestea, este esențial să se evite înlocuirea unei dependențe cu alta. Pentru a realiza acest lucru, este necesar să se acorde prioritate lanțurilor valorice europene în tehnologiile verzi și să se diversifice sursele de materii prime critice pentru turbine eoliene, baterii și tehnologii similare. Eforturile de colaborare din cadrul NATO și ale Uniunii Europene se vor concentra pe îmbunătățirea securității infrastructurii offshore și subacvatice și pe răspunsul eficient la amenințările tradiționale și hibride. Fiecare turbină instalată ne aduce cu un pas mai aproape de realizarea unui viitor mai verde.

Sursa: Politico