Protecția solurilor în UE

Peste 60% din solurile europene suferă, iar situația lor continuă să se deterioreze. Managementul defectuos, poluarea și schimbările climatice sunt cauze majore, ducând la costuri semnificative în ceea ce privește pierderea serviciilor și a biodiversității. Solurile degradate limitează serviciile vitale, cum ar fi producția de alimente, stocarea carbonului și regularizarea apei, impactând fermierii și calitatea alimentelor. Acest lucru pune presiune pe solurile sănătoase și pune piedici răspunsului la dezastre, atingerii obiectivelor climatice, biodiversității, securității alimentare și sănătății publice. Este nevoie de măsuri urgente. Spre deosebire de aer și apă, solurile nu au o protecție legală asemănătoare în UE. Parlamentul European, părțile interesate și cetățenii îndeamnă Comisia să creeze un cadru legal pentru protecția solului. Strategia UE pentru sol pentru anul 2030 se angajează să propună legislație în 2023, având ca scop să se asigure că toate ecosistemele solului redevin sănătoase până în 2050, aliniindu-se la obiectivul UE de zero poluare.

Proiectul de lege stabilește o definiție comună a sănătății solului, instituie un sistem de monitorizare atotcuprinzător și conturează reglementări pentru managementul durabil al solului și curățarea siturilor contaminate.

Statele membre susținute de Comisie vor monitoriza și evalua sănătatea solului, permițând acțiuni ale autorităților și proprietarilor de terenuri. Datele strânse vor alimenta soluții tehnologice și organizaționale pentru managementul solului, în special în agricultură (cum ar fi diversitatea culturilor, agricultura de precizie, instrumente digitalizate și multe altele). În UE există aproximativ 2,8 milioane de situri potențial poluate. Propunerea îndeamnă statele membre să identifice, să cartografieze în mod transparent, să investigheze și să atenueze riscurile în aceste situri, urmărind crearea unui mediu fără poluanți până în 2050. Metoda de remediere se bazează pe principiul „poluatorul plătește”, trăgând la răspundere părțile responsabile pentru costurile de contaminare.

Gestionarea durabilă a solului în UE va stimula captarea carbonului și absorbția apei, ajutând la atenuarea schimbărilor climatice, și va ușura atingerea obiectivului unei Europe reziliente și neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050. Solurile sănătoase rețin până la 25% din masa lor în apă previn dezastrele și favorizează o pânză freatică bogată.

E important de menționat că propunerea conturează principii, dar nu și practici specifice și lasă adaptarea pe seama contextelor naționale, în funcție de condițiile locale, de utilizările terenurilor și de cunoștințele existente pentru implementare. De asemenea, propunerea minimizează sarcina birocratică prin neimpunerea unor noi planuri de sol. Statele membre integrează evaluarea sănătății solului în politicile existente (climă, agricultură etc.) pentru a îndeplini obiectivele. Legea se aliniază la politicile actuale, folosind date noi pentru a ajuta în mod eficient obiectivele UE.

Sursa: European Commission