Să construim verde

Recentul raport al International Finance Corporation privind construcțiile sustenabile de pe piețele emergente reprezintă un îndemn la acțiune. Având în vedere că lanțurile valorice din construcții contribuie în mod semnificativ la emisiile globale de CO2, urgența de a adopta tehnologii mai ecologice și piețe de capital mai prietenoase cu mediul, devine evidentă. Raportul subliniază potențialul de a reduce cu 23% amprenta carbon a sectorului construcțiilor până în 2035, și subliniază importanța tranziției spre proiecte eficiente din punct de vedere energetic, încurajând practici operaționale mai inteligente și folosirea de materiale durabile. Aceste schimbări nu doar pot combate schimbările climatice, dar deschid și uși pentru investiții substanțiale în piețele emergente, prezentând un dublu beneficiu care echilibrează impactul asupra mediului și creșterea economică.

Calea către clădiri mai ecologice implică strategii cu mai multe fațete, care cuprind de la optimizarea utilizării energiei în ​​structurile noi și în cele existente, până la revoluționarea proceselor de producție cu consum intens de carbon a materialelor, precum cimentul și oțelul. Cu toate acestea, realizarea acestei transformări depinde nu doar de progresele tehnologice, ci și de mecanisme financiare solide și cadre de reglementare favorabile. Prin valorificarea instrumentelor financiare inovatoare și a politicilor guvernamentale, se poate reduce deficitul de finanțare și se pot orienta investiții substanțiale către construcții durabile, asigurându-se astfel că peisajul arhitectural global evoluează către un viitor mai conștient față de mediu și mai viabil din punct de vedere economic.

Sursa: International Finance Corporation