Fără sărăcie

Obiectivul 1 de dezvoltare durabilă țintește eradicarea sărăciei în toate manifestările sale și în orice context. Prevede partajarea prosperității, un nivel de viață decent și beneficii de protecție socială pentru oamenii de pretutindeni, inclusiv pentru cei mai săraci și mai vulnerabili membri ai comunităților. Obiectivul urmărește de asemenea să asigure acestora drepturi și acces egale la resursele economice și naturale.

Conform datelor Eurostat din 2019, România se afla pe locul 2 la riscul de sărăcie și excluziune socială în UE. În țara noastră, 31,2% dintre cetățeni sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială, față de 21,4% media UE. Doar Bulgaria stă mai prost decât noi, cu un procent de 32,5% din populația sa.

În România sunt multe persoane deprivate material sever, care nu își pot permite deţinerea unor bunuri, efectuarea unor plăţi sau consumul unor produse care reprezintă un minimum de elemente necesare unui trai decent. Mai exact, 14,5% din populația României se află în această situație, aproape de trei ori peste media europeană de 5,5%. La acest capitol, doar Grecia și Bulgaria, se situează mai jos decât noi.

Articolele membrilor:

Venit minim garantat