Care sunt acțiunile esențiale pentru asigurarea unui viitor durabil?

Schimbările climatice și pierderea biodiversității sunt crize interconectate care pun în pericol atât oamenii, cât și natura. Noile ținte globale pentru biodiversitate, climă și sustenabilitate pentru 2030 și 2050 nu vor fi atinse decât dacă sunt abordate cauzele lor fundamentale și dacă sunt întreprinse acțiuni concrete pentru a pune în practică acordurile și obiectivele politice dedicate, într-un  ritm mai rapid și la o scară mai mare.

O reuniune comună a membrilor  International Panels on Climate Change and Biodiversity and Ecosystem Services a identificat acțiunile critice care trebuie întreprinse pentru a aborda aceste provocări. O lucrare din revista Science, scrisă de Pörtner et al. trece în revistă rezultatele acestei reuniuni și evidențiază progresele în înțelegerea provocărilor actuale.

1. Pentru a limita încălzirea globală la 1,5°C, este esențial să se reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să se implementeze măsuri eficiente de adaptare pentru a minimiza impactul schimbărilor climatice asupra ecosistemelor și societăților umane.

2. Pentru a proteja eficient ecosistemele și a atenua schimbările climatice, este important să se implementeze protecția administrată de comunitate a 30 până la 50% din ecosistemele unde  se interconectează uscatul, oceanul și apa dulce, incluzând aici de la zone sălbatice până la zone urbane. Unul din obiectivele principale ar trebui să fie, de asemenea, încetarea exploatării de combustibili fosili.

3. Trebuie să găsim modalități de dezvoltare care să se bazeze pe responsabilitatea colectivă, utilizarea durabilă și circulară a resurselor naturale, evitarea consumului excesiv și a risipei și trebuie încurajată dezvoltarea echitabilă. Acest lucru necesită alinierea instituțiilor politice, economice și sociale la obiectivele de sustenabilitate de la scară regională și globală.

4. Ar trebui depuse eforturi pentru a asigura accesul echitabil la ecosistemele naturale și la beneficiile acestora pentru toate societățile, grupurile și toți indivizii. Acest lucru va promova justiția socială și va reduce inegalitățile sociale, contribuind în același timp la o mai bună calitate a vieții pentru toți.

Autorii lucrării subliniază că abordarea crizelor globale de climă și biodiversitate necesită acțiuni transformatoare care implică atât schimbări instituționale, cât și individuale. Atingerea sustenabilității pentru natură și oameni necesită un efort colectiv din partea guvernelor, întreprinderilor, societății civile și indivizilor.

Sursa: Nature-based Solutions Initiative