Regulament membri

Regulament pentru Membrii Asociației Pur și Simplu Verde

Articolul 1 – Dobândirea și Încetarea Calității de Membru

1.1. Dobândirea calității de membru se face prin transmiterea unei cereri online pe site-ul organizației. Aceasta cerere trebuie să conțină informații complete și veridice despre aplicant.

1.2. Decizia de admitere a noilor membri se va lua de către Președinte, pe baza verificării realizate de unul dintre membrii consiliului director. Admiterea în Asociație va lua în considerare potențialul de contribuție al aplicantului, precum și faptul că acesta nu poate aduce prejudicii de imagine sau de altă natură organizației. De asemenea, membrul consiliului director va verifica ca aplicantul îndeplinește condițiile necesare pentru a deveni membru al Asociației specificate în Statutul organizației. 

1.3. Odată ce cererea de membru este acceptată, aplicantul va primi un email oficial de acceptare în organizație trimis de unul dintre membrii Consiliului Director. Aplicatul devine membru după primirea acestui email. 

1.4. Calitatea de membru încetează în următoarele situații:

a) renunțarea la calitatea de membru adresată în scris Președintelui Asociației;

b) neplata cotizației pe o perioadă de peste un an;

c) excluderea din Asociație;

d) deces;

e) dizolvarea Asociației.

1.5. a) Decizia de încetare a calității de membru se ia de către Președinte, în situațiile prevăzute în articolul 1.4. a), b), d) și e).

b)  Decizia de încetare a calității de membru se ia de către Consiliul Director, în condițiile prevăzute la articolul 1.4. c). 

1.6. La propunerea președintelui Consiliului Director, Consiliul Director poate acorda titlul de membru de onoare al Asociației unor personalități ale vieții publice, din mediul academic sau cel de afaceri, care, prin activitatea lor, au sprijinit sau pot sprijini realizarea scopului Asociației.  

1.7. Membrii de onoare ai Asociației se bucură de toate drepturile membrilor asociați, cu excepția dreptului de vot. 

Articolul 2 – Abaterile Disciplinare

2.1. În cazul în care un membru încalcă regulile din statut, Consiliul Director se poate întâlni și poate aplica sancțiuni membrului. 

Articolul 3 – Sancțiuni

3.1. Sancțiunile ce pot fi aplicate membrilor Asociației sunt:

a) avertisment verbal sau scris;

b) suspendarea temporară a calității de membru;

c) excluderea din Asociație.

3.2. Sancțiunile se vor aplica în funcție de gravitatea abaterilor disciplinare.

3.3. Decizia privind aplicarea unei sancțiuni se ia de către Consiliul Director.

Articolul 4 – Contestarea Deciziilor

4.1. Decizia de respingere a cererii de admitere în Asociație poate fi contestată motivat de către aplicant, în termen de 3 zile de la comunicare. Contestația se soluționează de Consiliul Director în termen de 3 zile de la înregistrarea acesteia.

4.2. Decizia de excludere din Asociație poate fi contestată motivat de către membrul exclus, în termen de 3 zile de la comunicare. Contestația se soluționează de către Consiliul Director în termen de 3 zile de la înregistrarea acesteia. 

4.3. Decizia de admitere în Asociație poate fi contestată motivat de orice membru asociat, în termen de 3 zile de la comunicare, iar contestația se soluționează de Consiliul Director în termen de 3 zile de la înregistrarea acesteia.

Articolul 5 – Informarea membrilor

5.1. Prezentul Regulament va fi adus la cunostinta membrilor prin afișare pe site-ul asociatiei.