Protejarea albinelor europene

Cercetarea cu privire la albine, fluturi și alți polenizatori este esențială pentru ecosistemul și economia umană. Proiectul Safeguard, finanțat de UE, dedicat protejării acestor creaturi vitale, a lansat o colecție cu acces deschis în jurnalul „Research Ideas and Outcomes” (RIO). Această compilație își propune să sporească vizibilitatea rezultatelor cercetării și să creeze un spațiu pentru schimbul de cunoștințe.

O contribuție remarcabilă la această colecție este un studiu asupra faunei de albine sălbatice din Serbia, o zonă mai puțin explorată din Europa. Cercetările în 54 de situri din Serbia au descoperit 312 specii de albine. Dintre acestea, 25 erau noi în Serbia, iar 79 erau cunoscute doar din literatură. Șase specii sunt amenințate, iar 67 figurează cu date deficitare în Lista Roșie Europeană a Albinelor, evidențiind riscurile de extincție. Aceste date sunt cruciale pentru evaluarea populațiilor europene de albine.

Proiectul Safeguard, care se va încheia în 2025, își propune să devină un hub cuprinzător pentru comunitatea interesată de conservarea polenizatorilor din Europa.

Sursa: European Commision